Co zařídit ještě před porodem

Připravit se na příchod nového člena rodiny je vždy napínavé a vzrušující. Jakmile se blíží den porodu, je důležité mít vše připravené. Ale co všechno to zahrnuje? V našem článku se dozvíte, jak se připravit na porod a co všechno ještě zařídit. Zajistěte si veškerou potřebnou dokumentaci, zkontrolujte, zda je vše připraveno ve vaší porodnici, informujte rodinu a blízké, sestavte si porodní plán a nakupte potřeby pro novorozence. Nezapomeňte se také připravit nemocniční tašku a domluvit se s partnerem na opatrování starších dětí. Před porodem je také dobré přemýšlet o případných komplikacích a mentálně se připravit. Kontaktujte porodní asistentku nebo lékařku a konzultujte s nimi svůj zdravotní stav a očekávání. Plánujte porodní prostor a atmosféru a naučte se relaxační techniky a dýchání. Získejte veškeré informace, které potřebujete a připravte se na tento životní zážitek. Hrubá motorika u dětí se také v tomto období začíná rozvíjet, proto je důležité, abyste byli na ni připraveni. Takže neváhejte a začněte s přípravou na váš nezapomenutelný porod!

Zajištění všechny potřebné dokumentace

Před porodem je důležité mít zajištěnou veškerou potřebnou dokumentaci. Naštěstí je toto velmi důležité, ale také poměrně jednoduché, a proto byste se měli postarat o tyto papírové formality co nejdříve.

Předně byste měli mít připravený občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, který bude sloužit k prokázání vaší totožnosti při přijetí do porodnice. Neměli byste zapomenout na platné zdravotní pojištění, ať už ve formě klasického pojištění, nebo evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC).

Kromě toho je důležité mít sebou potvrzení od lékaře potvrzující váš aktuální zdravotní stav a těhotenství. Toto potvrzení byste měli mít také při sobě při příjezdu do porodnice. Dále je vhodné, aby jste si připravili všechny výsledky či zprávy z vyšetření, které jste absolvovali v průběhu těhotenství. Pokud jste již měli nějaké komplikace během těhotenství, je dobré si přinést i výsledky těchto vyšetření.

Nebudete muset zapomenout ani na kartičku od maminky, kterou dostanete ve vaší porodnici. Tato kartička se bude vyplňovat během porodu a bude obsahovat důležité informace o vás i o novorozenci. Je proto vhodné ji mít při sobě již při příjezdu do porodnice.

Požádat o všechny potřebné dokumenty už včas v těhotenství, abyste nemuseli před porodem řešit zbytečné potíže. Postaráte se tak o hladký průběh přijetí do porodnice a můžete se plně soustředit na důležitý okamžik přicházejícího porodu.

A photo of a woman holding a folder with important documents for her upcoming childbirth.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Zkontrolování přípravy na přijetí do porodnice

Před samotným porodem je důležité se přesvědčit, že jste dobře připraveni na přijetí do porodnice. Toto je klíčová část vašeho porodního plánu, kterou byste neměli podcenit. Zde je několik důležitých kroků, které byste měli provést před příjezdem na porodní oddělení:

1. Zkontrolujte si, zda máte všechny potřebné dokumenty připravené. Patří sem průkaz pojištěnce, občanský průkaz, těhotenská knížka a všechny ostatní lékařské zprávy, které byly během těhotenství vydány.

2. Ujistěte se, že jste se informovali o posledních pokynech od svého lékaře nebo porodní asistentky ohledně přijetí do porodnice. Zkontrolujte si, zda máte všechny potřebné testy a vyšetření udělané až do poslední chvíle.

3. Je důležité informovat svou rodinu a blízké o vašem plánovaném příjezdu do porodnice. Dejte jim vědět předem, aby byli připraveni v případě, že budou muset zajišťovat opatrování vašich starších dětí nebo vás doprovázet na cestě do porodnice.

4. Připravte si svůj porodní plán, ve kterém specifikujete své preference a očekávání ohledně porodu. Můžete také uvést informace o vašich preferencích týkajících se bolesti, způsobu komunikace a dalších aspektů porodu.

5. Pokud je to možné, doplňte zásoby potřebné pro novorozence. Máte dětské oblečení, pleny, lahvičky a další nezbytné věci připravené? Srovnejte si seznam potřeb s odborníky nebo si vyhledejte informace na internetu.

6. Nezapomeňte si přichystat nemocniční tašku, abyste měli vše nezbytné při přijetí do porodnice. Kromě osobních věcí byste měli zahrnout také potřebné dokumenty a předměty pro péči o novorozence.

7. Pokud máte starší děti, domluvte se s partnerem na jejich opatrování během vaší nepřítomnosti. Snažte se vytvořit plán, který minimalizuje stres pro vás i vaše děti.

8. Vzhledem k možnosti případných komplikací je důležité být připraveni na nečekané situace. Mějte připraven telefonní číslo své porodní asistentky nebo lékařky a informujte se o tom, jak ji v případě potřeby kontaktovat.

9. Nedělejte si starosti, ale přijďte připraveni na porod také mentálně. Najděte si čas na relaxaci a používejte techniky uvolnění, které vás uklidní a připraví na nadcházející zážitek.

10. V předstihu kontaktujte svou porodní asistentku nebo lékařku a domluvte se s ní na posledních detailech. Projděte si své očekávání a sdílejte s ní veškeré obavy, které byste měli.

Ujistěte se, že jste prověřili a splnili všechny tyto body, abyste mohli bezpečně a sebejistě přijet do porodnice. Příprava na příchod vašeho dítěte na svět je jedinečný a vzrušující okamžik, a proto je dobré mít všechno pod kontrolou.

A photo of a pregnant woman packing her hospital bag, ensuring she has all the necessary documents and supplies ready for her upcoming childbirth.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Nejdůležitější informace z článku

Část článku Důležité informace
Zajištění všechny potřebné dokumentace
 • Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
 • Platné zdravotní pojištění
 • Potvrzení od lékaře o zdravotním stavu a těhotenství
 • Výsledky vyšetření
 • Kartička od maminky
 • Postarat se o potřebné dokumenty včas
Zkontrolování přípravy na přijetí do porodnice
 • Průkaz pojištěnce, občanský průkaz, těhotenská knížka
 • Informace o posledních pokynech od lékaře
 • Informování rodiny o plánovaném příjezdu
 • Připravený porodní plán
 • Příprava zásob pro novorozence
 • Připravená nemocniční taška
Informování rodiny a blízkých
 • Informovat rodinu o plánech a termínu porodu
 • Poskytnout kontakty na porodní asistentku nebo lékařku
 • Seznámit je s rolí, kterou od nich očekáváte
 • Ujasnit způsob sdílení novinek o porodu
Sestavení porodního plánu
 • Možnosti porodu (přirozený, s anestézií, císařský řez)
 • Preference týkající se pohybu a polohy
 • Preferované metody zmírnění bolesti
 • Účast osob při narození dítěte
 • Preference ohledně následné péče o novorozence
Nákup potřeb pro novorozence
 • Organizace seznamu potřeb pro péči o novorozence
 • Zvážení preferencí a životního stylu
 • Podpora na nákupu kvalitních a bezpečných produktů
 • Porovnání nabídek obchodů a doporučení od ostatních matek
Připravení nemocniční tašky
 • Pohodlné a volné oblečení pro sebe
 • Náhradní oblečení pro novorozence
 • Hygienické potřeby a náhradní oblečení
 • Svačina a nabíječky pro elektroniku
Domluva s partnerem na opatrování starších dětí
 • Vytvoření plánu pro péči o starší děti při nepřítomnosti
 • Zajištění dostupné a ochotné pomoci od rodiny nebo přátel
 • Plánování kvalitního času s dětmi před porodem
Příprava na případnou komplikaci
 • Zjištění možných komplikací a reakce na ně
 • Otevřená komunikace s lékařem ohledně obav
 • Zvažování alternativních možností
 • Získání podpory a informací od porodních profesionálů
Mentální příprava a relaxace
 • Soustředění na své pocity a schopnosti
 • Pravidelná relaxační technika a odpočinek
 • Podpora a komunikace s partnerem a blízkými
 • Konzultace s porodní asistentkou nebo lékařkou

Informování rodiny a blízkých

Před porodem je důležité informovat rodinu a blízké o vašich plánech a připravit je na tu nejkrásnější událost ve vašem životě – příchod nového člena do rodiny. Je to nejenom pro vás, ale i pro vaše blízké vzrušující období plné očekávání a radosti.

Prvním krokem je rozhodnout, koho všechno chcete informovat o blížícím se porodu. To může zahrnovat především rodiče, sourozence, prarodiče, přátele a další důležité osoby ve vašem životě. Dále je dobré zvážit, jak jim sdělit tuto zprávu – zda osobně, telefonicky, nebo třeba pomocí e-mailu či sociálních sítí.

Informujte je o předběžném termínu porodu, aby se včas mohli připravit a případně přizpůsobit své pracovní plány. Pokud jste se již rozhodli pro porodní asistentku nebo lékařku, jejich kontakty sdělte rodině a blízkým, aby věděli, koho kontaktovat v případě potřeby.

Dále je vhodné je seznámit s tím, jakou roli od nich budete očekávat během porodu a po něm. Například zda si přejete, aby byli přítomni při porodu, nebo zda je pozvete až po narození dítěte. Je důležité sdílet své přání s nimi a získat jejich podporu a pochopení pro vaše rozhodnutí.

Informujte je také o tom, jakým způsobem budete sdílet novinky ohledně porodu a narození dítěte, zda na sociálních sítích, prostřednictvím fotografií nebo osobních zpráv. Pokud si nepřejete, aby některé informace byly sdíleny veřejně, ujasněte si to s rodinou a blízkými již předem.

Pamatujte, že informování rodiny a blízkých vytváří speciální atmosféru a připravuje je na příchod nového člena rodiny. Je to důležitý krok při budování silné rodinné podpory a zajištění lepšího prostředí pro váš porod.

Sestavení porodního plánu

Vytvoření porodního plánu je velmi důležité, protože ti pomůže připravit se na porod a zajistit, že budou splněny tvoje představy a potřeby. Porodní plán je také skvělým nástrojem pro komunikaci s porodními odborníky. Zde je několik kroků, které by ti mohly pomoci sestavit plán, který odpovídá tvým preferencím:

 1. Zvaž, jakým způsobem bys chtěla rodit – přirozeně, s epidurální anestézií nebo možná i císařským řezem. Je důležité si uvědomit, že plány se mohou změnit, ale je dobré mít jasnou vizi, jakým způsobem si představuješ svůj ideální porod.
 2. Urči si své preference týkající se pohybu a polohy během porodu. Například, jestli bys chtěla chodit, sedět na míči, nebo se rodit ve vaně.
 3. Informuj se o dostupných metodách bolesti, které by mohly být pro tebe relevantní a zvaž, jaké by sis přála využít.
 4. Zamysli se nad tím, kdo by měl být přítomen při porodu a jak bys chtěla, aby tě podporovali. To může zahrnovat partnera, rodinu nebo doulu.
 5. Přemýšlej o tom, jak chceš, aby byl novorozence zpracován hned po porodu. Například, jestli bys chtěla, aby byl položen na tvou hruď, nebo jestli bys chtěla, aby někdo z partnerem byl s ním, když je přenesou do inkubátoru.
 6. Mysli také na to, jak chceš, aby bylo nakládáno s pupeční šňůrou, placentou a výžuvou novorozence.
 7. Uveď své preference týkající se osvětlení, hudby a atmosféry porodního prostoru. Možná bys chtěla použít svíčky, relaxační hudbu nebo svůj vlastní prostor.
 8. Nech si vytvořit kopii porodního plánu a sdílej ho s porodním týmem, aby ti mohli pomoci plán realizovat.

Pamatuj si, že porodní plán je pouze orientační a může se změnit v závislosti na situaci. Je důležité komunikovat se svým porodním týmem a být otevřená přizpůsobit se novým okolnostem. Množství informací a rozhovorů, které provedeš při sestavování plánu, ti však může poskytnout pocit jistoty a kontroly nad tímto důležitým okamžikem tvého života.

2 - A photo of a pregnant woman discussing her birth plan with a healthcare professional, ensuring her preferences and needs are understood and respected.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Nákup potřeb pro novorozence

Nákup potřeb pro novorozence je jednou z věcí, na které se před porodem nemůžete vyhnout. Je třeba se na toto období dobře připravit, aby vaše mateřství bylo co nejpříjemnější a pohodlné. Zde je několik tipů, které vám pomohou při výběru a nákupu všeho potřebného.

Prvním krokem je seznámení se s nezbytnými věcmi, které potřebujete pro péči o novorozence. Kromě běžných věcí, jako jsou pleny, oblečení, ošetřovací pomůcky a láhve na kojení, nezapomeňte také na dětskou postýlku, autosedačku a kočárek. Je dobré si vybrat kvalitní a bezpečné produkty, které vám usnadní péči a zároveň budou pohodlné pro vaše dítě.

Dalším krokem je zvážení vašich preferencí a životního stylu. Zvažte, zda preferujete organické oblečení a kosmetiku, nebo se spíše soustředíte na praktičnost a pohodlí. Některé maminky preferují látkové pleny, zatímco jiné dávají přednost jednorázovým plenám. Vždy záleží na tom, co je pro vás a vaše dítě nejlepší.

Důležité je také porozhlédnout se po nabídce obchodů a porovnat ceny a kvalitu produktů. Mějte na paměti, že ne všechny dražší produkty jsou automaticky kvalitnější. Nebojte se také zeptat ostatních matek na jejich zkušenosti a doporučení.

Nakupování potřeb pro novorozence může být vzrušující a zároveň trochu stresující. Důležité je však pamatovat na to, že jste pro své dítě nejschopnější a nejlepší matkou na světě. Buďte proto se svými volbami sebevědomé a těšte se na radostné chvíle, které vás čekají v mateřství.

Připravení nemocniční tašky

Jeden z důležitých kroků před porodem je připravit si nemocniční tašku, kterou si vezmeš s sebou do porodnice. Předběžně ji můžeš sestavit v posledním trimestru těhotenství a mít tak jistotu, že všechno potřebné budeš mít u sebe, ať už se porod odehraje plánovaně nebo překvapivě. Při balení tašky se zaměř na věci, které ti při pobytu v porodnici zpříjemní čekání na miminko a budou ti poskytovat maximální komfort.

Co by měla obsahovat nemocniční taška? Začni tím, že si připravíš pohodlné a volné oblečení pro sebe, nejlépe něco, v čem se budeš cítit pohodlně. Nepřehlédni ani noční košilku, podprsenku do kojícího období a hygienické potřeby, jako například vložky dojících podprsenek a plenky.

Nezapomeň na náhradní oblečení pro tvé miminko, body, punčocháče, overaly, ale i nějaké teplé oblečení na cestu domů, které bude odpovídat aktuálním venkovním podmínkám. Dále můžeš do tašky přidat hrníček a notebook, abys si mohla přehrát hudbu nebo si prostě zkrátit čas při čekání na porodní sále.

Zajistit taky cokoládu nebo jinou svačinu, která ti dá při porodních obcích energii a zvyšuje hladiny endorfinů. K ničemu nebude zapomenout i na nabíječky pro mobilní telefony nebo fotoaparáty, které budeš chtít používat při prvních setkáních s novorozencem.

Před dokončením balení se můžeš poradit s lékařem nebo porodní asistentkou ohledně specifických doporučení. Každá porodnice může mít trochu jiné požadavky na výbavu, takže je dobré se předem informovat, abys měla jistotu, že nic nezapomeneš.

A photo of a pregnant woman packing her hospital bag, ensuring she has all the necessary documents and supplies ready for her upcoming childbirth.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Domluva s partnerem na opatrování starších dětí

Před blížícím se porodem je důležité mít pevnou domluvu s partnerem ohledně opatrování starších dětí. Budeš se potřebovat soustředit na sebe a na příchod nového člena rodiny, a proto je důležité mít připravené plány pro péči o ostatní děti.

I když se porod může přihodit kdykoliv, pokus se společně s partnerem vytvořit aspoň hrubý plán s ohledem na termín porodu. Diskutujte o tom, kdo bude s vámi přítomen při porodu a kdo se bude starat o starší děti. Zvážte různé možnosti, jako jsou rodiče, příbuzní, nebo přátelé, a domluvte se na jejich dostupnosti a ochotě pomoci.

Je také rozumné si promluvit o konkrétních potřebách a rutinách starších dětí, aby se i na ně specializovaná osoba dokázala lépe připravit. Sdílejte informace o jídle, rutinách, oblíbených aktivitách, ať je mít koordinace péče co nejjednodušší.

Pokud je to možné, zkuste si s partnerem zarezervovat čas pro sebe a starší děti před porodem. Můžete naplánovat výlet, rodinný den plný her a zábavy nebo společně navštívit oblíbená místa. Tímto způsobem si děti užijí kvalitní čas s oběma rodiči a vy si odpočinete a naberte energii před porodem.

Dále je vhodné si s partnerem vyjasnit, jaké jsou očekávání ohledně komunikace během porodu a následujících hodin. Domluvte se, zda bude partner přítomen u porodu a jak může pomoci s první péčí o novorozence. Je také dobré si připomenout partnerovi, jak tě potěší, povzbudí a co mu můžeš připravit do nemocniční tašky, abys měla všechnu důležitou podporu k dispozici.

Příprava na případnou komplikaci

Když se blíží datum porodu, je důležité se připravit na případné komplikace, které by se mohly při porodu objevit. I když většina porodů probíhá hladce, není od věci být připraven na neočekávané situace, které by mohly nastat. Zde je několik důležitých kroků, které byste měli udělat před porodem:

Zjistěte, které komplikace mohou nastat: Je dobré se seznámit s možnými komplikacemi, abyste věděli, jak na ně reagovat, pokud by nastaly. Porozumět různým scénářům vám může poskytnout větší klid a sebejistotu.

Konzultujte své obavy s lékařem: Pokud máte obavy z případných komplikací, obraťte se na svého lékaře. Vezměte si čas na setkání a promluvte si s ním o svých obavách a o tom, jak by bylo možné reagovat, pokud by nastaly problémy.

Zvolte si alternativní možnosti: Někdy se může stát, že se v průběhu porodu objeví komplikace, které vyžadují jiný přístup. Měli byste si předem promyslet své preference a být otevření různým možnostem, jako je například císařský řez.

Mějte podporu a informace: Dobrým zdrojem informací o případných komplikacích jsou porodní asistentky a douly. Při poskytování podpory a informací jsou školené v tom, jak rozpoznat a reagovat na komplikace během porodu.

Pamatujte, že je důležité si uvědomovat, že většina porodů probíhá bez komplikací a většina matek i dětí je zdravá. Nicméně, představy o porodu jsou individuální a jakákoli příprava, která pomůže snížit obavy a zvýšit důvěru, je vždy užitečná.

Mentální příprava a relaxace

Mentální příprava a relaxace jsou klíčové součásti přípravy na porod. Představují způsob, jak se připravit na fyzické i emocionální nároky porodu a zvládnout je s větší lehkostí.

Jedním z nejdůležitějších kroků je najít si čas a prostor pro sebe, abyste se mohli soustředit na své pocity a uvědomit si své síly a schopnosti. Existuje mnoho relaxačních technik, které vám mohou pomoci uvolnit se a zklidnit mysl. Například hluboké dýchání, meditace, vizualizace, jóga nebo poslech relaxační hudby. Vyberte si tu, která vám nejvíce vyhovuje, a pravidelně ji praktikujte.

Je také důležité si udělat čas na odpočinek a regeneraci. Porod může být náročný a vyžaduje hodně energie, proto je dobré si dopřát pravidelný spánek a odpočinek během dne. Pokud to jde, dejte si před porodem do pořádku všechny úkoly a povinnosti, abyste se mohli plně soustředit na sebe a na porod.

Podpora a komunikace jsou další klíčové složky přípravy na porod. Mluvte o svých pocitech a očekáváních s partnerem, rodinou a blízkými. Nesnažte se všechno nést sami a nebojte se požádat o pomoc, pokud ji potřebujete. Podpora a porozumění vašim emocím vás budou posilovat a přispějí ke klidnému průběhu porodu.

Důležitou součástí mentální přípravy je také kontaktování porodní asistentky nebo lékařky, která vám bude při porodu asistovat. Poraďte se s ní ohledně svých obav a dotazů a domluvte si případné speciální požadavky na průběh porodu. Důvěra v lékařský tým je důležitá a přispívá k pocitu bezpečí a klidu během porodu.

Mentální příprava a relaxace jsou nezbytné pro vaši pohodu a zvládnutí porodu. Vytvořte si harmonické prostředí a buďte si vědomi svých sil a schopností. Relaxace vám pomůže překonat stres a obavy, a připravit se na vítězný a krásný okamžik narození vašeho dítěte.

Kontaktování porodní asistentky nebo lékařky

V rámci přípravy na porod je nezbytné kontaktovat porodní asistentku nebo lékařku, která bude provádět porod. Tato komunikace má několik důležitých aspektů.

Prvním krokem je domluva na konzultaci s lékařem ohledně tvého zdravotního stavu. Je důležité se ujistit, že všechny potřebné testy a vyšetření jsou v pořádku a že nemáš žádné komplikace, které by mohly ovlivnit průběh porodu.

Dalším krokem je rozhovor s porodní asistentkou, ve kterém můžeš vyjádřit svá očekávání a přání ohledně porodu. Mohou být diskutovány různé možnosti a přístupy, které ti umožní prožít porod podle tvých individuálních představ.

Mimo to je vhodné společně s porodní asistentkou plánovat porodní prostor a atmosféru. Můžete diskutovat o preferovaných relaxačních technikách, přítomnosti partnera či blízkých osob, a dalších faktorech, které ti mohou pomoci při porodu.

Je důležité se cítit v bezpečí a důvěřovat svému týmu zdravotnických profesionálů. Kontaktování porodní asistentky nebo lékařky je klíčové pro tvou připravenost na tento důležitý životní okamžik.

A photo of a pregnant woman speaking to a midwife or doctor about her birth plan, ensuring her needs and expectations are communicated effectively. Sigma 85 mm f/1.4. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Konzultace s lékařem o zdravotním stavu

Před blížícím se porodem je velmi důležité konzultovat se svým lékařem ohledně zdravotního stavu. Tato konzultace je klíčová pro zajištění bezpečného průběhu porodu jak pro tebe, tak pro tvého dítěte.

Během této konzultace by se měla provést důkladná analýza tvého zdravotního stavu a zjistit se, zda nejsou žádné komplikace, které by mohly ovlivnit tvůj porod. Lékař by měl zkontrolovat tvoji hladinu krevního tlaku, krevní oběh, dýchací a srdeční funkce a provést další potřebné testy.

Je také vhodné diskutovat s lékařem o předchozích gynekologických problémech, možných alergiích nebo rodinných genetických chorobách, které by mohly hrát roli při porodu. Mějte připravený seznam dotazů, které byste chtěli lékaři položit, a nebojte se klást otázky. Je důležité, abyste se cítila bezpečně a jistě s lékařem, který vás bude doprovázet během porodu.

Pokud jste se rozhodla pro porod s asistencí porodní asistentky nebo dulu, měli byste se také poradit s lékařem ohledně jejich účasti. Sdělte jim své plány a očekávání a zjistěte, jak by mohli být zapojeni do průběhu porodu.

Věřím, že konzultace s lékařem o zdravotním stavu před porodem vám pomůže získat důvěru v poskytovanou péči a zajištění vašeho a vašeho dítěte zdraví během tohoto klíčového okamžiku vašeho života.

Rozhovor s porodní asistentkou o očekáváních

Rozhovor s porodní asistentkou je jednou z důležitých příprav na příchod nového člena rodiny. Než se vydáš na porodní sál, je dobré si s porodní asistentkou promluvit o svých očekáváních a přáních ohledně porodu. Tímto rozhovorem si můžeš ujasnit, jakým způsobem chceš porodit, které techniky preferuješ a jaké jsou tvé obavy.

Před samotným rozhovorem je dobré si připravit otázky, které tě zajímají a které ti pomohou získat informace, které potřebuješ. Můžeš se porodní asistentky ptát například na způsob komunikace v průběhu porodu, na možnosti zmírnění bolesti nebo jak budou respektovány tvé přání ohledně postavení při porodu.

Je důležité být otevřeným a upřímným partnerem během rozhovoru. Porodní asistentka má zkušenosti s mnoha porody a může ti poskytnout cenné rady a informace. Buďte si s partnerem vědomi, že při rozhovoru budete diskutovat téma, které se týká intimitních a citlivých aspektů porodu, a proto je důležité mít vzájemnou důvěru a respekt.

Porodní asistentka je tady pro tebe, aby tě podpořila a byla ti oporou během porodu. Její role je poskytnout ti informace, které potřebuješ, a pomoci ti udělat informované rozhodnutí. Její zkušenosti a znalosti mohou výrazně přispět k pozitivnímu porodnímu zážitku. Proto je důležité vytvořit s porodní asistentkou důvěrný a respektující vztah.

2 - A photo of a pregnant woman having an open and honest conversation with her midwife about her expectations for childbirth. Sigma 85 mm f/1.4. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Plánování porodního prostoru a atmosféry

Při přípravě na porod je důležité nejen fyzické, ale i psychické zajištění. Jedním z aspektů, na který byste neměli zapomenout, je plánování porodního prostoru a atmosféry. Dobře připravený a příjemný prostor může výrazně ovlivnit váš komfort a pocit bezpečí během porodu.

Na začátku je důležité vybrat si vhodné místo pro porod. To může být nemocnice, porodnice nebo i domácí prostředí, pokud to podporuje zdravotní stav matky a dítěte. V případě, že se rozhodnete pro domácí porod, je potřeba zajistit klidné a soukromé prostředí bez rušivých faktorů.

Nezapomeňte také na atmosféru. Pokud možno, vytvořte si uklidňující prostor s jejímž navozením vám mohou pomoci například svíčky, hudební relaxační nahrávky nebo oblíbené aroma, které vás uvolní. Důležité je mít dostatečně temný a tichý prostor, kde se budete cítit pohodlně.

Při plánování porodního prostoru můžete zvážit i použití určitých pomůcek jako porodní židle, lehátka nebo míče, které vám mohou pomoci pohodlnější polohou a tlumit bolest. Informujte se dopředu, jaké jsou možnosti ve vaší porodnici nebo zaznamenejte své preference a domluvte se s porodní asistentkou nebo lékařkou na vašem plánu.

Zapomeňte na stres a neustálou kontrolu nad situací. Vytvořte si prostor, ve kterém se budete cítit bezpečně a uvolněně, abyste mohli plně soustředit na probíhající porod. Plánování porodního prostoru a atmosféry je důležitou součástí vaší přípravy a může přispět k pozitivnímu prožitku tohoto jedinečného zážitku.

Relaxační techniky a dýchání pro porod

Blíží se tvůj porod a je důležité, abys se připravila na to, jak se s ním vypořádat fyzicky i psychicky. Relaxační techniky a dýchání ti mohou být velkou pomocí při uvolňování napětí a zvládání bolesti během porodu.

Jednou z nejdůležitějších relaxačních technik je hluboké dýchání. Můžeš trénovat různé typy dýchání, které ti pomohou udržet se uvolněná a soustředěná během porodu. Například bříškové dýchání, kdy se snažíš dýchat pomalu a hluboce do břicha, ti pomůže uvolnit napětí v těle a zklidnit mysl.

Další efektivní relaxační technikou je vizualizace. Představ si, jaký chceš mít porod – klidný, snadný, bez problémů. Vizualizace ti může pomoci si přivolat pozitivní energii a zvýšit sebedůvěru do vlastního těla.

Relaxaci můžeš podpořit i změnou polohy. Během porodu je možné se pohybovat, sedět na švédské stěně, ležet na míči nebo využívat různé polohovací pomůcky. Zkoušej si tyto polohy předem, abys věděla, která ti nejvíce vyhovuje.

Pamatuj, že relaxace je klíčová pro uvolnění těla i mysli a může mít výrazný vliv na průběh porodu. Proto se nauč relaxační techniky dopředu a praktikuj je pravidelně. Je to investice do tvého pohodlí a plynulého průběhu porodu.

Doporučené články

3 komentář

 1. […] tipem je změna stravy. Dodávání dostatečného množství vitamínů a minerálů z potravy je důležité pro zdravé […]

 2. […] Dalším principem je důraz na praktickou činnost a manipulativní materiály. Montessori metoda klade důraz na praktickou činnost a učení se prostřednictvím fyzické manipulace s materiály. Tyto speciálně navržené materiály umožňují dětem pochopit abstraktní koncepty skrze konkrétní zkušenosti a manipulaci s objekty. To napomáhá k hlubšímu porozumění a zapamatování. […]

 3. […] vitamínů, který kojící matky potřebují, je vitamín D. Ten je nezbytný pro správný vývoj kostí u novorozenců. Doporučuje se doplňovat vitamín D buď formou přípravků, nebo je možné ho získat také ze […]

Komentáře nejsou povoleny.