Jak se připravit na porod

Připravit se na porod je klíčovým krokem pro každou těhotnou ženu. V našem článku najdete důležité informace a tipy, jak se fyzicky i psychicky připravit na tento zásadní okamžik. V sekci o fyzické přípravě se dozvíte, jak pravidelná fyzická aktivita a relaxační techniky mohou pomoci během porodu. Masáže a těhotenská jóga jsou také skvělými možnostmi pro uvolnění těla a mysli. V druhé části se budeme věnovat psychické přípravě, která zahrnuje vzdělávání o porodu a porodních možnostech a také důležitou komunikaci se porodní asistentkou. A na závěr se zaměříme na přípravu na příjezd do porodnice a vytvoření porodního plánu. Celý proces je individuální, ale naše rady vám mohou být výborným vodítkem. Připravte se na nezapomenutelný zážitek!

Fyzická příprava na porod

V rámci fyzické přípravy na porod je důležité posílit svou kondici a připravit tělo na náročnou fyzickou aktivitu. Jednou z klíčových oblastí je právě hrubá motorika u dětí, která v přípravě na porod hraje významnou roli.

Hrubá motorika u dětí se zaměřuje na rozvoj a posílení svalového aparátu, který je při porodu zatěžován. Pravidelnými cvičeními a fyzickou aktivitou lze zlepšit vytrvalost a sílu, které jsou nezbytné pro úspěšný průběh porodu.

Existuje řada cviků, které mohou pomoci při rozvoji hrubé motoriky a přípravě na porod. Mezi ně patří například cvičení na balančních míčích, posilování pánevního dna a protahování svalů. Je také důležité pravidelně posilovat stehna a břicho, které jsou při porodu vystaveny velkému tlaku.

Rozvoj hrubé motoriky u dětí je klíčovým prvkem při fyzické přípravě na porod. Pravidelná cvičení a posilování svalového aparátu přináší nejen fyzické přínosy, ale také pomáhá uvolnit svaly a snížit riziko komplikací.

Pravidelná fyzická aktivita

Při přípravě na porod je důležité nezapomínat na cvičení a pravidelnou fyzickou aktivitu. Posilování těla a udržení kondice ti mohou pomoci při samotném porodu a zároveň ti mohou přinést i další zdravotní přínosy pro tebe i tvé dítě.

Doporučuje se pravidelná mírná až střední fyzická aktivita, kterou bys měla provozovat alespoň 30 minut denně. Mezi vhodné aktivity patří například procházky, plavání, jóga nebo taneční aerobic. Vyvaruj se však příliš náročným cvičením nebo aktivitám s vysokým rizikem úrazu.

Jednou z možností je také cvičení v těhotenské skupině. Tímto způsobem si nejen zajistíš pravidelnou fyzickou aktivitu, ale také se seznámíš s dalšími těhotnými ženami a získáš podporu od ostatních, kteří procházejí stejnou fází života jako ty.

Je důležité si uvědomit, že posilování pánevního dna je zvláště důležité a může přispět k prevenci a úlevě od pánevních bolestí. Proto není na škodu zahrnout do svého cvičebního programu cviky zaměřené na posílení tohoto svalstva, například Kegelovy cviky.

Nezapomeň, že před zahájením jakéhokoli cvičení konzultuj s tím odborníkem, který ti doporučí nejvhodnější aktivity vzhledem k tvému zdravotnímu stavu. A pokud se při cvičení cítíš unavená nebo nekomfortní, okamžitě přestaň a poraď se s lékařem.

Relaxační techniky a dechová cvičení

Příchod dítěte na svět je neuvěřitelný zážitek a zároveň výzva pro tvoje tělo i mysl. Při mateřství je důležité, abys se na porod co nejlépe připravila jak fyzicky, tak psychicky. Relaxační techniky a dechová cvičení mohou být nesmírně užitečné a pomoci ti zvládnout tento intenzivní okamžik.

Relaxační techniky ti umožní navodit klidnou a otevřenou mysl, abys byla v souladu se svým tělem. Můžeš vyzkoušet různé metody, jako je hluboké dýchání, meditace, vizualizace, poslech relaxační hudby nebo aromaterapie. Tyto techniky ti pomohou uvolnit stres, uklidnit nervy a zvýšit tvou odolnost vůči bolesti během porodu.

Dechová cvičení jsou dalším účinným nástrojem, který ti může ve velké míře pomoci. Správné dýchání ti umožní udržet si soustředění, uvolnit svaly a tlumit bolest. Je důležité se naučit správnou techniku dýchání a pravidelně cvičit, abys měla pocit kontroly nad svým tělem během porodu. Můžeš si osvojit různé dechové techniky, jako je například pomalé a hluboké dýchání, dechové rytmické cvičení nebo dechování skrze nos.

Vhodné je začít s relaxačními technikami a dechovými cvičeními již před porodem, abys měla dostatek času si na ně zvyknout a naučit se je správně provádět. Můžeš navštívit těhotenské kurzy, kde ti odborníci pomohou s jejich osvojením. Školit se lze jak individuálně, tak ve skupině s dalšími těhotnými ženami. Kromě toho si můžeš vyhledat i online zdroje, které ti nabídnou jasný návod a různá cvičení, která si můžeš pravidelně procvičovat v pohodlí svého domova.

Pamatuj si, že relaxační techniky a dechová cvičení nejenže připraví tvoje tělo na porod, ale také ti pomohou udržet klid a soustředění i v průběhu samotného porodu. Proto se neboj je vyzkoušet, naslouchat svému tělu a najít způsob, který ti bude nejvíce vyhovovat.

A pregnant woman practicing deep breathing and relaxation techniques. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Masáže a těhotenská jóga

Masáže a těhotenská jóga jsou navzájem doplňující si metody, které ti mohou být v mateřství velkou oporou. Masáže ti pomohou uvolnit svalové napětí, zlepšit průtok krve a relaxovat. V kombinaci s těhotenskou jóhou, která je zaměřena na posílení těla a přípravu na porod, poskytují tyto aktivity komplexní péči o tělo i mysl.

Těhotenská masáž je šetrná a speciálně navržená pro těhotné ženy. Masér pracuje s technikami, které minimalizují tlak na bříško a zároveň ti poskytují relaxaci a uvolnění. Masáže těhotenskéma dovednosti a léty praxe zaručují, že se cítíš v bezpečí a pohodlí.

Těhotenská jóga se zaměřuje na posílení svalstva a flexibilitu těla, což ti může pomoci s přirozeným průběhem porodu. Během cvičení se také učíš kontrolovat dech, což může být přínosné při porodových kontrakcích. Jógové pozice ti také pomohou uvolnit svaly a zlepšit držení těla.

Kombinace masáží a těhotenské jógy ti může pomoci uvolnit se, zmírnit stres a vytvořit harmonii ve tvém těle i mysli. Je to také skvělý způsob, jak si vytvořit čas jen pro sebe a věnovat se svému mateřství. Nezapomeň si zarezervovat čas na tyto aktivity a dát si prostor pro vlastní pohodu a blaho.

2 - A pregnant woman enjoying a soothing prenatal massage. Blissful relaxation for both body and mind.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Psychická příprava na porod

Psychická příprava na porod je stejně důležitá jako fyzická příprava. V tomto období je důležité zaměřit se na uvolnění mysli a připravit se na změnu, která přijde. Existuje několik způsobů, jak můžeš svou psychiku připravit na porod.

Vzdělávání o porodu a porodních možnostech je prvním krokem. Informuj se o různých možnostech porodu, porodních pozicích a jaké lékařské intervence by mohly být potřeba. Pokud víš, co můžeš očekávat, budeš se cítit jistější a připravenější na porodní proces.

Dalším důležitým krokem je komunikace a spolupráce s porodní asistentkou. Mít důvěru v porodní asistentku a vědět, že ti bude v porodnici poskytovat podporu a péči, může ti pomoci uvolnit se a cítit se bezpečně.

Důležitou součástí psychické přípravy je také visualizace a pozitivní myšlení. Umožni si čas na představování si pozitivního a úspěšného porodu. Vizualizace může posílit tvou duševní připravenost a snížit úzkost.

V neposlední řadě je důležité si promluvit o svých obavách a očekáváních s porodním týmem. Diskuze s lékařem, porodní asistentkou a dalšími členy porodního týmu ti může pomoci získat důvěru a odpovědi na otázky, které tě trápí.

Psychická příprava na porod je nezbytná, abys měla klidnou mysl a pocit jistoty během porodního procesu. Vědomá přítomnost a plné sebepřijetí jsou klíčem k tvořivé a pozitivní porodní zkušenosti.

Vzdělávání o porodu a porodních možnostech

Vzdělání a informovanost jsou základem k přípravě na porod. Získání dostatečných znalostí o porodu a porodních možnostech je důležité, aby žena měla rozhodovací pravomoc nad svým vlastním porodem. Vzdělávání je klíčové nejen pro budoucí maminky, ale také pro jejich partnery a rodinné příslušníky, kteří se budou účastnit porodu.

Existuje řada zdrojů, které mohou poskytnout informace o porodu. Jednou z nejčastějších možností je absolvování těhotenských kurzů, které jsou nabízeny v rámci porodnic, nebo ve specializovaných mateřských školách. Tyto kurzy pokrývají různá témata, jako je průběh porodu, různé porodní pozice, možnosti tlumení bolesti, péče o novorozence a další.

Kromě těhotenských kurzů mohou být užitečné i knihy a články, které poskytují podrobné informace o porodu a jeho průběhu. Doporučuje se vyhledat důvěryhodné zdroje, které jsou napsány zkušenými odborníky v oblasti porodnictví.

Důležitou součástí vzdělávání o porodu je i konzultace se zkušenými odborníky, jako jsou porodní asistentky, lékaři a douly. Tito profesionálové mají bohaté zkušenosti s porodem a mohou poskytnout individuální rady a doporučení na základě konkrétní situace.

Vzdělávání o porodu a porodních možnostech pomáhá ženám připravit se na fyzické i emocionální výzvy porodu. Získané znalosti jim umožňují aktivně se zapojit do rozhodování o průběhu porodu a přijmout informovaná rozhodnutí v souladu se svými přáními a potřebami.

2 - A pregnant woman and her partner attending a childbirth education class, eagerly learning about different birthing options. Canon EOS 5D Mark IV. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Komunikace a spolupráce s porodní asistentkou

Spolupráce s porodní asistentkou je klíčová pro plynulý průběh porodu a poskytnutí nejlepší péče pro tebe i tvé dítě. Komunikace a důvěra mezi tebou a porodní asistentkou jsou základem pro vytvoření bezpečného a respektujícího prostředí.

Poznej svou porodní asistentku: Na začátku těhotenství se seznámíš se svou porodní asistentkou, která tě bude provázet při porodu. Vytvořte si spolu přátelský vztah a sdílejte své očekávání, přání a obavy ohledně porodu. Porodní asistentka bude naslouchat tvým potřebám a zajistí, aby byl tvůj porod v souladu s tvými představami.

Komunikuj o svých představách: Porodní asistentka je zde proto, aby ti pomohla dosáhnout co nejlepší zkušenosti s porodem. Sdílej s ní své představy o porodním plánu, pokud ho máš předem připravený. Diskutujte o tom, jakou podporu bys ráda měla během porodu a jaké metody ti pomohou uvolnit se a zmírnit bolest. Vyjádři své přání ohledně kontaktu s dítětem po porodu.

Získej informace a odpovědi na otázky: Porodní asistentka je tu také proto, aby ti poskytla veškeré potřebné informace o průběhu porodu a odpověděla na tvé otázky. Předporodní příprava ti může poskytnout užitečné znalosti o porodu, ale je také důležité mít porodní asistentku, která ti bude vysvětlovat každý krok a podporovat tě během celého procesu.

Komunikace a spolupráce s porodní asistentkou ti umožní mít větší kontrolu nad svým porodem a přítomností toho nejlepšího týmu, který se o tebe postará. Buď otevřená ve svém vyjadřování a věř, že společně dokážete dosáhnout tvojí optimální porodní zkušenosti.

A pregnant woman having a friendly conversation with her birth assistant, building trust and open communication. Canon EOS 5D Mark IV. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Visualizace a pozitivní myšlení

Při přípravě na porod je důležité nezapomínat na psychickou stránku celého procesu. Jednou z účinných metod, kterou můžete využít, je visualizace a práce s pozitivními myšlenkami. Visualizace je technika, která vám umožní si představit a prožít porod úplně předem. Tím si vytvoříte příjemnou a klidnou představu o tom, jak byste si přáli, aby porod probíhal.

Kde začít? Nejprve si vyberte klidné a tiché místo, kde budete bez rušení relaxovat. Zavřete oči a zhluboka se nadechněte. Poté si představte, jak vás omývá pocit klidu a bezpečí, jak se vaše tělo uvolňuje a energie volně proudí. Pomalu se začněte vizualizovat během porodu. Představte si, že jste v porodním pokoji a že všechno probíhá přesně tak, jak jste si přáli.

Samozřejmě se může stát, že se něco neplánovaného stane, ale i v takové chvíli si můžete připomenout, že jste silní a že jste se na tuto situaci připravili. Důležité je si stále připomínat, že jste schopni toho zvládnout a že porod je přirozený proces, který je součástí života.

Dalším důležitým nástrojem pro pozitivní myšlení je práce s afirmacemi. Afirmace jsou pozitivní výroky, které si opakujeme a vytváříme tak pozitivní přesvědčení. Například „Můj porod probíhá přirozeně a hladce“, nebo „Jsem silná a schopná překonat jakoukoli výzvu“. Opakujte si tyto afirmace denně a budete překvapeni, jak vám budou pomáhat posilovat vaši psychickou připravenost na porod.

Věřte si a důvěřujte svému tělu. Práce s vizualizací a pozitivním myšlením vám může poskytnout klid a sebedůvěru v době porodu. Nezapomeňte, že jste připraveni a můžete očekávat pozitivní zážitek.

Nejdůležitější informace z článku

Fyzická příprava na porod Psychická příprava na porod
 • Posilování kondice a svalstva
 • Hrubá motorika u dětí
 • Pravidelná fyzická aktivita
 • Cvičení na balančním míči
 • Posilování pánevního dna
 • Vzdělání o porodu a porodních možnostech
 • Komunikace s porodní asistentkou
 • Visualizace a pozitivní myšlení
 • Podpora od porodního týmu

Příprava na příjezd do porodnice

Příjezd do porodnice je důležitou součástí celého porodního procesu. Je potřeba se na tento moment pečlivě připravit, abyste se cítila klidně a pohodlně. Zde je pár tipů, které vám mohou pomoci:

1. Balíček pro porodnici: Nezapomeňte si předem zabalit všechny nezbytné věci do svého balíčku pro porodnici. Zahrňte do něj oblečení pro sebe i miminko, hygienické potřeby, fotografiu partnera nebo jinou položku, která vám přinese pocit pohodlí.

2. Cesta do porodnice: Zjistěte si předem, jak dlouho trvá cesta do porodnice a připravte si alternativní trasy. Mějte připravený plný nádrž na benzín a zavolejte společníkovi nebo porodní asistentce, až budete připravená vyrazit.

3. Porodní plán: Mějte připravený porodní plán, ve kterém jasně vyjádříte své přání a preference ohledně porodu. Představte si, jak bude porod probíhat a co byste chtěla mít, jaké parametry a procedury byste ráda dodržela.

Důkladná příprava na příjezd do porodnice vám pomůže cítit se více v klidu a kontrole nad situací. Buďte připravená na všechny potřeby a nezapomeňte si užít tento úžasný okamžik před příchodem vašeho malého zázraku na svět.

Balíček pro porodnici

Při přípravě na příjezd do porodnice je důležité také nepodcenit přípravu balíčku s věcmi, které si s sebou do porodnice vezmete. Tento balíček by měl obsahovat vše, co budete potřebovat během porodu a pobytu v porodnici.

Než začnete balit, je dobré zjistit od porodní asistentky jaké věci jsou v porodnici na místě a nemusíte si je s sebou přinášet. Zároveň je také dobré si ověřit, jaká jsou specifika a pravidla dané porodnice.

Před prvním samostatným porodem se často ženy ptají, co by měly do balíčku přibalit. Vždy je to individuální záležitost, ale několik obecných tipů může být užitečných pro každou maminku.

Do balíčku byste měli zahrnout:

 • Osobní doklady a průkaz zdravotní pojišťovny
 • Pyžamo nebo noční košili, kterou se budete cítit pohodlně
 • Kojící podprsenku a poporodní podprsenku
 • Plenky a oblečení pro novorozence
 • Toaletní potřeby (zubní kartáček, pastu, mýdlo, šampón)
 • Noční svíčky nebo lampičku na noční stolek pro příjemné prostředí
 • Měkké ručníky a hygienické ubrousky
 • Mobilní telefon a nabíječku, případně fotoaparát na zachycení momentů z porodu
 • Občerstvení (ovocné šťávy, müsli tyčinky atd.) a peníze na občerstvení partnerské osoby

Je také možné, že ve vaší porodnici budete mít možnost zapůjčit si různé věci, jako jsou ručníky, noční košile či podložky na spaní, takže není nutné si je s sebou přinášet. Nicméně je lepší se o tom předem informovat, abyste byla na všechno připravena.

Připravením a balením balíčku pro porodnici si můžete před porodem ulevit od stresu, protože se tímto způsobem cítíte připraveni a víte, že máte všechno, co budete potřebovat. Takže si důkladně zjistěte, co vše je v porodnici k dispozici a sestavte balíček s věcmi, které budete potřebovat vy a váš novorozenec.

A woman carefully packing her hospital bag, preparing for the arrival of her baby. Essential items neatly organized and ready for the big day. Canon EOS 5D Mark IV. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Cesta do porodnice

Příjezd do porodnice je okamžikem, na který se těhotné ženy obvykle velmi těší, protože to znamená, že se blíží den porodu. Je důležité si předem vyjasnit, jakou trasu a přepravní prostředek zvolíte, abyste se do porodnice dostali pohodlně a včas.

Nejprve si ověřte, jaká možnost přepravy v dané situaci pro vás a vaše dítě bude nejvhodnější. Pokud nemáte k dispozici vlastní auto, je ideální zjistit, jak rychle je možné se dostat do porodnice městskou hromadnou dopravou nebo taxíkem. Buďte si vědoma toho, že během porodu se může stát, že budete potřebovat rychlý a bezpečný převoz.

Je také doporučeno si předem projet trasu do porodnice a zjistit, jaké jsou dostupné parkovací možnosti. V některých případech může být nutné předem rezervovat parkovací místo, abyste měla jistotu, že budete mít kam zaparkovat.

Nezapomeňte si ve své tašce na porodní pomůcky připravit všechny důležité doklady, včetně zdravotní pojišťovny, občanského průkazu a Evidenčního listu těhotné ženy. Případně si připravte i peníze na parkování nebo na cestu taxíkem.

Je také dobré mít s sebou seznam telefonních čísel, která bude při příjezdu do porodnice snadno a rychle dosažitelná. To může zahrnovat telefonní číslo porodní asistentky nebo chirurga, pokud máte plánovaný císařský řez.

Závěrem je dobré mít vše připravené s dostatečným předstihem, abyste se v případě nutnosti nemusela v zápalu chvíle spoléhat na hledání adresy nebo parkování. Cesta do porodnice by měla být příjemná, pohodlná a bez stresu.

Příprava na porodní plán

Příprava na porodní plán je klíčová součást přípravy na příchod miminka na svět. Porodní plán je dokument, ve kterém si budoucí maminka může vyjádřit své přání a potřeby týkající se průběhu porodu.

Jednou z prvních věcí při přípravě na porodní plán je seznámit se s možnostmi, které jsou v rámci porodnické péče dostupné. Je důležité diskutovat s porodním týmem (lékaři a porodními asistentkami) o různých možnostech porodu, aby si maminka mohla udělat informovaná rozhodnutí.

Dalším krokem je zvážení vlastních preferencí a přání ohledně porodu. Maminka by si měla položit otázky jako: Jakou formu bolesti preferuje (např. epidurální analgezie, porod bez bolesti)? S kým chce být během porodu přítomna? Jaká je její preference ohledně pohodlné polohy při porodu?

Při vyplňování porodního plánu je zcela klíčové být realistický a otevřený pro možnost neočekávaných událostí, které mohou nastat při porodu. Je vhodné se poradit s porodním týmem a získat odbornou reakci na své přání.

Po dokončení porodního plánu je důležité ho prezentovat členům porodního týmu. To lze udělat při poradnách, na porodním kurzu nebo jej může maminka předložit během jednání před samotným porodem.

Příprava na porodní plán umožňuje budoucím maminkám aktivně se zapojit do průběhu porodu a zaručuje jim vyjádření jejich individuálních potřeb a přání.

Co zahrnuje porodní plán

Porodní plán je dokument, který připravujete před porodem a slouží k vyjádření vašich preferencí a přání ohledně průběhu porodu. Je to jakási „cesta“, kterou chcete, aby váš porod následoval. Porodní plán by měl obsahovat následující informace:

1. Zázemí: Uveďte místo, kde si přejete, aby proběhl váš porod – jestli to má být doma, v porodnici nebo třeba v porodním domě. Zajistěte, abyste měli v daném prostředí veškerá práva a možnosti vybrat si například vlastní porodní asistentku či vyšetřovatele.

2. Požadované postupy: Zde si můžete vyjádřit své preference týkající se různých postupů během porodu. Měli byste zdůraznit, co si přejete a co naopak ne. Například, zda chcete, aby vám byly případně podávány léky proti bolesti, nebo jaký druh postupu chcete při komplikacích.

3. Podpora během porodu: Zapište, koho si přejete mít při sobě během porodu – partnera, rodinného příslušníka, porodníka nebo třeba doulu. Specifikujte, kdy byste si přáli jejich přítomnost a jak by vám měli pomáhat. Můžete také uvést konkrétní přání týkající se například komunikace nebo role vašeho partnera.

4. Další přání: Zde si můžete přidat jakákoliv další specifická přání, která máte ohledně porodu. Například jaké prostředí v porodnici si přejete (hudba, světlo apod.), zda si přejete používání doplňků jako míčku nebo vaničky, jak byste si přáli, aby s vámi personál zacházel a podobně.

V porodním plánu je důležité srozumitelně vyjádřit své přání, ale také být otevřeným ohledně případných změn či komplikací, které mohou nastat. Buďte si ale jisti, že porodní plán je vaším nástrojem, který vám pomůže mít na porodu maximalizovánu kontrolu a prostor pro výběr toho, co je pro vás a vaše dítě nejlepší.

Diskuze s porodním týmem

Jednou z důležitých věcí při přípravě na porod je komunikace a spolupráce s porodním týmem. Je důležité s nimi nejen navázat dobrý vztah, ale také se dobře informovat o možnostech a postupech, které během porodu budou použity. Diskuze s porodním týmem vám pomůže lépe porozumět celému procesu porodu a také si vyjasnit své přání a očekávání.

Porodní asistentka hraje klíčovou roli při porodu a je důležité, abyste se s ní setkali ještě před samotným porodem. Diskuze s porodní asistentkou vám umožní seznámit se s ní, získat důvěru a vyjasnit si vzájemná očekávání. Můžete se zeptat na její zkušenosti, postupy a způsoby, jak vám pomůže při porodu.

Další členové porodního týmu, jako je gynekolog nebo anesteziolog, by měli být také součástí diskuzí před porodem. Zajímá vás, jaké jsou jejich přístupy a postupy, například k epidurální anestezii? Máte nějaké zvláštní potřeby nebo požadavky, o kterých byste se chtěli bavit s lékařem? Diskuse vám pomůže vyjasnit si tyto otázky a získat důvěru v celý porodní tým.

Pokud máte jakékoli obavy nebo otázky týkající se porodu, neváhejte se zeptat. Diskuze s porodním týmem je klíčová pro vaši připravenost a pocit jistoty. Buďte otevření a sdílejte své přání a obavy, abyste se cítili co nejlépe připraveni na svůj porod.

Doporučené články

24 komentář

 1. […] výlety plné zábavy pro vaše nejmenší? Připravili jsme pro vás průvodce nejlepšími dětskými zábavními parky v Česku! V našem článku se dozvíte o bezpečnostních opatřeních, nejoblíbenějších […]

 2. […] výběr podle vzdálenosti, bezpečnostní rady, oblíbené atrakce a mnohem víc. Zjistěte, jak se připravit, co s sebou, jak se vyhnout frontám a jak ušetřit na vstupném. Prozkoumejte možnosti […]

 3. […] které jsou skvělou volbou pro rodiny s dětmi. Jak ale vybrat tu správnou destinaci? A jak se připravit na cestu? Vše se dozvíte v našich užitečných sekcích o zdravotní přípravě, očkování, […]

 4. […] součástí Montessori pedagogiky je také příprava prostředí. Mějte na paměti, že Montessori prolézačky mají být umístěny v prostředí, které […]

 5. […] rámci komunikace můžete společně přemýšlet také o tom, jak se připravit na rodičovství a jak se mezi sebou jako partneři lépe podporovat. Je dobré si společně […]

 6. […] poskytnete dostatečný kyslík nejen sobě, ale i vašemu dítěti. Jóga je skvělým způsobem, jak se připravit na porod a udržet si fyzickou i duševní kondici během […]

 7. […] Nezapomeňte na fotografie a videa, které vám zůstanou jako skvělá vzpomínka na společně strávený čas. A pokud vaše děti zůstanou nadšené z výletu a přírody, možná se brzy vypravíte na další dobrodružství v horách. Užijte si každý okamžik a buďte připraveni na nové výzvy a zážitky! […]

 8. […] pro své blízké nezapomenutelný zážitek plný smíchu a radosti. Můžete například uspořádat soutěž v odhadování termínu porodu […]

 9. […] o aktuálních otevíracích dobách, cenách vstupného a možnostech rezervace. Připravte se na skvělý den plný vodní zábavy a […]

 10. […] o sebe. Buďte v pohodě s tím, že se nemusíte dokonale postarat o vše napoprvé. Naučte se delegovat a přijmout pomoc okolí. Důležité je hledat vyvážení mezi pracovním životem, péčí o dítě a osobním […]

 11. […] letadlem nemusí být stresující! V našem článku vám přinášíme praktické rady a tipy, jak se připravit na tuto dobrodružnou výpravu s vašimi malými cestovateli. Od výběru vhodné destinace a letu […]

 12. […] se dozvíte vše, co potřebujete vědět, abyste měli skvělý a bezpečný výlet. Zjistíte i, jak se připravit na výlet s dítětem, co si vzít s sebou a jak plánovat čas a program. Navíc vám poradíme, […]

 13. […] Pokud se rozhodnete využít Montessori pedagogiku i doma, můžete tak své dítě podpořit ve vývoji jeho samostatnosti, kreativity a zájmu o vědu. Zde je pár tipů, jak na to. […]

 14. […] začátek si připravte směs na pudink. Postupujte podle návodu na obalu, ale nezapomeňte na zvýraznění ponožky před začátkem […]

 15. […] jaký vliv má tvá strava na kvalitu tvého mateřského mléka? A jakými potravinami můžeš podpořit tvorbu mléka? V našem článku se dozvíš, jaké důležité živiny potřebuješ pro zdravý vývoj tvého […]

 16. […] věku mohou nastat určité výzvy a rizika, které je třeba brát v potaz. Zde se dozvíte, jak se připravit na těhotenství tělesně a zvýšit tak šance na zdravé těhotenství a […]

 17. […] lezecká centra pro děti a jak si zajistit jejich bezpečnost a ochranu. Dozvíte se také, jak se připravit na výlet do lezeckého centra, jaké oblečení a obuv zvolit a jak děti naučit základní […]

 18. […] Chystáte se na mateřství a zajímá vás, jak nejlépe skloubit komfort a styl i během těhotenství? Přinášíme vám článek, který se zaměřuje na nejnovější módní trendy pro těhotné ženy a nabízí praktické tipy, jak si vybrat stylové a pohodlné oblečení. Dozvíte se také, jaké materiály preferovat při výběru oblečení a jak si zvolit módní doplňky, které skvěle ladí s těhotenským stylem. Rady na téma bezpečné a pohodlné obuvy pro těhotné vám pomohou dočkat se speciálních příležitostí v perfektním outfitu. Ať už jste v prvním nebo posledním trimestru těhotenství, máme pro vás řešení, které vás okouzlí. Připravte se na mateřství se stylem! […]

 19. […] je vždy napínavé a vzrušující. Jakmile se blíží den porodu, je důležité mít vše připravené. Ale co všechno to zahrnuje? V našem článku se dozvíte, jak se připravit na porod a co […]

 20. […] vzrušení, ale také trochu nervózní z toho, co nás čeká. Jak se ale na tento životní zvrat skvěle připravit? V našem článku vám přinášíme praktické rady a tipy, které vám pomohou se na příchod […]

 21. […] z možností je připravit smoothie se sezónním ovocem. Můžeš použít jahody, banány, maliny, nebo třeba exotické […]

 22. […] začátek si připravte klasické těsto na piškoty. Poté nechte děti vyválet těsto a pomocí různých vykrajovaček vytvářet různé tvary. […]

 23. […] zároveň je důležité jim nabídnout i zdravější možnosti. Existuje několik způsobů, jak připravit palačinky, které jsou chutné a zároveň […]

 24. […] Příprava na porod a porodní plán […]

Komentáře nejsou povoleny.