Kojení a alkohol

Zda jste právě porodila anebo jste očekávající matkou, zajímá vás, jak ovlivňuje kojení konzumace alkoholu. V tomto článku se podíváme na to, jak alkohol ovlivňuje jak matku, tak kojené dítě. Vysvětlíme vám, jak dlouho trvá, než alkohol opustí tělo matky a jaké jsou doporučení pro kojící matky v souvislosti s pitím alkoholu. Rovněž se zabýváme riziky spojenými s pitím alkoholu během kojení a s možnými opatřeními, které mohou být učiněny. Zajímá vás, jak na to? Přečtěte si tento článek a zjistíte vše, co potřebujete vědět.

[Image: A mother breastfeeding her baby with a glass of alcohol in the background.]

Jak ovlivňuje alkohol kojení?

Alkohol má určitý vliv na kojení a může se dostat do mateřského mléka. Pokud jste kojící matka a plánujete si dát skleničku vína nebo píva, je důležité znát jeho dopad na vás a vaše dítě.

Po vypití alkoholu se obsah alkoholu v mateřském mléce postupně zvyšuje, než začne klesat. To znamená, že čím delší dobu uplynula od posledního pití, tím nižší je obsah alkoholu v mateřském mléce. Je doporučeno vyčkat alespoň 2 hodiny po pití alkoholu, než opět kojíte.

Přestože malé množství alkoholu často nepoškodí vaše dítě, je důležité si uvědomit, že alkohol způsobuje útlum nervového systému. To znamená, že při větším množství nebo častém pití alkoholu by se dítě mohlo stát ospalým a méně aktivním.

Alkohol také může ovlivnit chuť mateřského mléka, což může u dítěte způsobit nepříjemné chutě. Proto prospěje jak vašemu dítěti, tak i vám, když alkohol konzumujete s mírou nebo ho nejlépe vůbec nepijete.

Máte-li pocit, že potřebujete pít alkohol, můžete zvážit několik opatření. Pumpování mléka před pitím alkoholu je jednou z možností, která umožní dítěti dostat se potravu bez obsahu alkoholu. Další možností je vyčkat dostatečnou dobu po pití alkoholu, než opět kojíte. Můžete také sáhnout po alternativních zdrojích potravy pro dítě, jako je umělé mléko nebo příkrmy.

Je důležité si předem promyslet a zvážit rizika a přínosy, které plynou z konzumace alkoholu během kojení. Nejbezpečnější je dodržovat doporučení omezit nebo se vyvarovat pití alkoholu během kojení, abyste zajistili bezpečí svému dítěti a minimalizovali případné zdravotní komplikace.

2 - [Image: A breastfeeding mother enjoying a glass of alcohol-free wine.]

Jak dlouho trvá, než alkohol opustí tělo matky?

Když kojící matka vypije alkohol, jeho přeměna a vyloučení z jejího těla trvá určitý čas. Při hodnocení toho, zda je bezpečné kojit po konzumaci alkoholu, je důležité pochopit, jak dlouho trvá, než alkohol opustí tělo matky.

Proces metabolizace alkoholu se liší v závislosti na jednotlivých osobách. Běžně se uvádí, že jeho vyloučení může trvat asi 1 až 2 hodiny na jednu standardní sklenici alkoholu. To však může být ovlivněno i dalšími faktory, jako je hmotnost matky, rychlost metabolismu, konkrétní množství vypitého alkoholu atd.

Je známo, že alkohol může ovlivnit kojící matku, a tím i její dítě. Hrubá motorika u dětí, jako například chůze a manipulace s předměty, může být negativně ovlivněna alkoholem, který ještě koluje v těle matky.

Vzhledem k rizikům spojeným s pitím alkoholu během kojení, je důležité vyvarovat se více užívání alkoholu a vždy dodržovat doporučené limity. Kojení by mělo být prováděno až poté, co alkohol úplně opustí tělo matky.

Zabezpečení alternativního zdroje potravy pro dítě a pumpování mléka před tím, než matka vypije alkohol, je doporučené opatření, pokud si matka přeje vypít alkohol a potřebuje nadále kojit.

Je důležité být odpovědným spotřebitelem alkoholu a vždy dbát na bezpečnost a zdraví jak matky, tak i jejího dítěte.

Metabolizace alkoholu

Alkohol, který konzumujeme, je metabolizován v těle matky především v játrech. Jeho proces rozkladu se nazývá metabolizace alkoholu. Během tohoto procesu dochází k přeměně alkoholu na acetaldehyd a následně na octovou kyselinu, která je tělem snadno vyloučena.

Metabolizace alkoholu probíhá poměrně pomalu a závisí na různých faktorech, jako je váha matky, metabolismus, množství alkoholu konzumovaného a také rychlost konzumace. Obecně platí, že tělo dokáže metabolizovat přibližně jeden standartní drink (což je asi 14 gramů čistého alkoholu) za jednu až dvě hodiny.

Důležité je si uvědomit, že během metabolizace alkoholu se uvolňuje teplo. To znamená, že pití alkoholu nepomáhá zahřát se, ale naopak způsobuje rychlejší ochlazování těla. Proto je důležité dbát na správnou termoregulaci hlavně u kojících matek.

Přítomnost alkoholu v těle může být detekována různými testy, jako je dechový test na alkohol nebo testy krve či moči. Je tedy důležité si být vědom/a toho, že i když úplně nepociťujete účinky alkoholu, může být stále přítomen v tělesných tekutinách.

Vzhledem k tomu, že alkohol může negativně ovlivnit kojené dítě, je doporučeno vyčkat alespoň několik hodin po pití alkoholu před kojením. To zajistí, že veškerý alkohol bude z těla vyloučen a nebude mít žádný negativní vliv na dítě.

V případě jakýchkoli pochybností ohledně konzumace alkoholu během kojení je nejlepší konzultovat to s lékařem nebo specialistou na kojení. Je lepší být na bezpečné straně a chránit zdraví dítěte.

A mother enjoying a warm beverage while breastfeeding, illustrating the importance of alcohol-free alternatives for nursing mothers. Sigma 85 mm f/1.4. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Vliv alkoholu na kojené dítě

Při kojení je nejdůležitější zabezpečit správnou výživu a zdraví dítěte. Otázka, zda může matka konzumovat alkohol během kojení, často znepokojuje novopečené maminky. Kojení představuje pro ženu velmi důležitou fázi mateřství, kdy se snaží vytvářet co nejlepší podmínky pro růst a vývoj svého dítěte. Proto je důležité mít informace o vlivu alkoholu na kojené dítě.

Alkohol může přecházet do mateřského mléka a tak se dostat i k dítěti. Jeho účinky se mohou promítnout v jeho chování a zdraví, a proto je vhodné minimalizovat konzumaci alkoholu během kojení.

Studie ukazují, že vliv alkoholu na kojené dítě může být různorodý. Možné negativní důsledky zahrnují zvýšené riziko propadu ve sledování dítěte, vyšší riziko vývojových problémů a možnou změnu chuti mléka. To může ovlivnit přijímání mléka dítětem.

Vzhledem k výše zmíněným rizikům je doporučováno, aby kojící matky minimalizovaly nebo dokonce eliminovaly konzumaci alkoholu. Pokud matka přesto vezme alkohol, doporučuje se několik opatření. Jednou z možností je například vyzpětí mléka předipitím, aby se předešlo přenesení alkoholu do mléka. Další možností je vyčkání několika hodin po pití alkoholu a následně kojení. Je také možné se spoléhat na alternativní zdroje potravy pro dítě, jako jsou lahvičkové mléko nebo příkrmy, které by měly být vybrány s pečlivostí, aby splňovaly nutriční potřeby dítěte.

Mateřství je náročné období plné rozhodnutí a ohledů na zdraví dítěte. Správná informovanost a důsledné dodržování doporučení může matkám pomoci přiblížit se k cíli poskytnout nejlepší zdravotní péči a výživu svému dítěti.

Nejdůležitější informace z článku

Doporučení pro kojící matky ohledně alkoholu Podrobnosti
Vyčkání alespoň 2 hodiny po pití alkoholu před kojením Obsah alkoholu v mateřském mléce klesá s časem od poslední konzumace.
Minimalizace nebo vyvarování se pití alkoholu během kojení Alkohol může způsobit útlum nervového systému u dítěte.
Pumpování mléka před pitím alkoholu Umožňuje dítěti konzumovat mléko bez obsahu alkoholu.
Vyčkání několika hodin po pití alkoholu Čas potřebný pro metabolizaci alkoholu v těle matky.
Spoléhání se na alternativní zdroje potravy pro dítě Např. kojenecké formule a příkrmy mohou sloužit jako náhrada.

Jaké jsou doporučení pro kojící matky ohledně konzumace alkoholu?

Pro kojící matky existuje několik doporučení ohledně konzumace alkoholu, které je vhodné dodržovat s ohledem na bezpečnost a zdraví dítěte. Je důležité si uvědomit, že alkohol se může dostat do mateřského mléka a přenést se tak na kojence. I malé množství alkoholu může mít negativní vliv na dítě.

Prvním doporučením je vyvarovat se pití alkoholu během kojení. Pokud je možné, je nejlepší přerušit konzumaci alkoholu po dobu, kdy kojíte. Tímto opatřením minimalizujete riziko vystavení dítěte alkoholu.

Pokud ale kojící matka chce vypít alkohol, existují další možnosti:

Pumpování mléka před pitím alkoholu – Pokud plánujete vypít alkohol, můžete předem vytvořit zásobu mateřského mléka, kterou pak použijete během období, kdy alkohol opouští tělo matky.

Vyčkání několika hodin po pití alkoholu – Další možností je počkat několik hodin po konzumaci alkoholu, než opět kojíte. Alkohol se postupně metabolizuje a opouští tělo, a čím déle vyčkáte, tím nižší bude jeho obsah v mléce.

Spoléhání se na alternativní zdroje potravy pro dítě – Pokud plánujete pít alkohol pravidelně, můžete se rozhodnout, že v tomto období dítěti podáváte umělou výživu. To znamená, že ho krmit kojeneckým mlékem nebo přechodně zavést jiné zdravé stravování.

Je důležité si ale uvědomit, že i při dodržování těchto doporučení se alkohol stále dostane do mateřského mléka a může mít vliv na dítě. Proto se vždy rozhodujte s ohledem na jeho zdraví a bezpečnost.

Jaké jsou rizika spojená s pitím alkoholu během kojení?

Když matka kojí a zároveň konzumuje alkohol, existuje několik rizik spojených s tímto rozhodnutím. Prvním rizikem je zvýšené nebezpečí propadu ve sledování dítěte. Alkohol ovlivňuje rovnováhu, koordinaci a schopnost soustředění, a tím i schopnost kojící matky adekvátně reagovat na potřeby svého dítěte.

Dalším rizikem je vyšší pravděpodobnost vývojových problémů u kojeného dítěte. Alkohol může mít negativní vliv na jemnou nervovou soustavu dítěte, což může způsobit potíže ve vývoji motorických dovedností, řeči a kognitivních schopností.

Třetím rizikem je možná změna chuti mléka. Alkohol, který matka vypije, může se dostat do mléka a ovlivnit jeho chuť. To by mohlo vést k tomu, že dítě bude odmítat kojení, což by mohlo narušit výživu a vztah mezi matkou a dítětem.

Pokud se matka rozhodne pít alkohol, je zde několik možností, jak minimalizovat rizika. První možností je pumpování mléka před pitím alkoholu a krmení dítěte tímto předpřipraveným mlékem. Druhou možností je vyčkat několik hodin po pití alkoholu, aby se alkohol stihl z těla matky metabolizovat. Třetí možností je spoléhat se na alternativní zdroje potravy pro dítě, jako jsou kojenecké formule, aby se minimalizoval vliv alkoholu na kojení.

V závěru je důležité si uvědomit, že pití alkoholu během kojení nepřináší žádné zdravotní benefity matce ani dítěti a je spojeno s určitými riziky. Proto je důležité být obezřetný a uvědomovat si dopady alkoholu na kojení a vývoj dítěte.

Zvýšené riziko propadu ve sledování dítěte

Během kojení je důležité věnovat dítěti plnou pozornost a být plně přítomná. Konzumace alkoholu však může riziko propadu ve sledování dítěte značně zvýšit. Alkohol totiž ovlivňuje schopnost rodiče udržet se soustředěnou a reagovat rychle na potřeby dítěte.

Alkohol sice může uvolnit a zmírnit zátěž, ale může také snížit naší schopnost vnímat a reagovat na varovné signály dítěte. To může vést ke zpoždění reakcí a nedostatečnému nebo zanedbanému péči, což může ohrozit bezpečnost dítěte.

Když alkohol konzumujeme, naše schopnost koordinace a rovnováhy může být oslabena. To znamená, že bychom mohli mít potíže při držení dítěte, při přebalování nebo při jiných denních činnostech s dítětem. Nebezpečí pádu a dalších nechtěných úrazů je tedy mnohem vyšší.

Pamatujte si, že i malé množství alkoholu může mít vliv na vaši schopnost udržet se soustředěnou a reagovat. Proto je nejlepší vyhnout se pití alkoholu, zejména během prvních šesti měsíců kojení, kdy je dítě ještě závislé na vaší plné péči a pozornosti.

A mother holding her baby while enjoying a warm cup of tea, highlighting the importance of alcohol-free alternatives for breastfeeding mothers. Sigma 85 mm f/1.4. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Vyšší riziko vývojových problémů

Konzumace alkoholu během kojení může mít vážné dopady na vývoj dítěte. Výzkumy ukazují, že přílišná expozice alkoholu v kojeneckém věku může zvýšit riziko vývojových problémů. Tyto problémy se mohou projevit ve fyzickém, emocionálním nebo kognitivním smyslu.

Alkohol může negativně ovlivnit srdeční, nervový a imunitní systém dítěte. Přílišná expozice alkoholu může také vést k opoždění ve vývoji jazykových dovedností, motorických schopností a kognitivních schopností. V některých případech se dokonce může jednat o trvalé změny v mozkové struktuře.

Proto je důležité si být vědoma možných rizik spojených s konzumací alkoholu během kojení. I malá částka alkoholu může mít negativní dopady na vývoj dítěte. V případě pochybností je vždy nejlepší se poradit s odborníkem, jako je pediatr nebo lékař specializující se na kojení.

Možná změna chuti mléka

Kojení je pro mateřský organismus náročný proces, který vyžaduje určitou míru péče a zodpovědnosti. Jednou z obav mnoha kojících matek je otázka, zda konzumace alkoholu může ovlivnit chuť mléka a tím i preferenci dítěte k jeho konzumaci. Je důležité si uvědomit, že alkohol se váže na vodu a může být přítomen v mateřském mléce, takže je velmi pravděpodobné, že se jeho pach i chuť mohou projevit i v mléce.

Nicméně, studie ukázaly, že změna chuti mléka způsobená konzumací alkoholu je většinou jemná a nepříliš výrazná. Zpravidla se jedná spíše o sladší nebo hořčí příchuť, kterou děti dokážou snést a neprojevují se nějakými negativními reakcemi. Každé dítě však může být individuální, a proto se doporučuje pečlivě sledovat reakce dítěte po konzumaci alkoholu a případně konzultovat tento problém s odborníkem.

Je důležité si také uvědomit, že změna chuti mléka po konzumaci alkoholu je přechodná a vytrvá pouze do doby, kdy alkohol opustí mateřský organismus. Pokud je pravidelnost konzumace alkoholu omezena nebo pokud je dodržena dostatečná doba pro jeho odstranění z těla, nemusí se tato změna projevit v mléce vůbec.

V případě, že si matka všímá výrazné změny chuti mléka po konzumaci alkoholu, doporučuje se vyčkat několik hodin po pití alkoholu, než opět začne kojit. Tím se zajistí, že veškerý alkohol bude již z těla odstraněn a chuť mléka se normalizuje. V případě přetrvávajících problémů je dobré se poradit s lékařem nebo odborníkem na kojení, kteří mohou poskytnout další rady a doporučení.

A mother tasting her breast milk after consuming alcohol, concerned about the potential change in taste. Learn about the effects of alcohol on breast milk flavor and how it may affect a baby's preference. Discover informative guidelines for nursing mothers in this article. Sigma 85 mm f/1.4. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Co dělat, když matka chce pít alkohol?

Kojící matky, které si přejí vypít alkoholický nápoj, se často ptají, co je v takovém případě nejlepší udělat. I když neexistuje žádná absolutní odpověď, několik doporučení může pomoci minimalizovat rizika spojená se konzumací alkoholu během kojení.

Pumpování mléka předipitím může být jednou možností. Tímto způsobem si matka může připravit zásoby mateřského mléka, aby je mohla použít jako náhradu během doby, kdy se alkohol stále v jejím těle nachází.

Dalším způsobem je vyčkat několik hodin po pití alkoholu předtím, než kojíte dítě. Toto je doporučeno tak, aby se alkohol stihl zcela vstřebat do krevního oběhu a poté byl vyplaven z těla. Každý jedinec metabolizuje alkohol jinak, takže je důležité si uvědomit, že časový údaj může být individuální.

Spoléhání se na alternativní zdroje potravy pro dítě, jako je například mateřské mléko zásobené předipitím nebo dočasná změna stravy na kojené dítě, může být další možností. Jedná se však o rozhodnutí, které by mělo být konzultováno s odborníkem, jako je například kojící poradkyně či zdravotní sestra.

Když je rozhodnuto, že matka si přeje vypít alkohol, je důležité sledovat a reagovat na jakékoli změny v chování dítěte. Pokud si matka všimne nějakých neobvyklých reakcí, je vždy nejlepší konzultovat situaci s lékařem.

V každém případě je důležité mít na paměti, že pití alkoholu během kojení je spojeno s určitými riziky pro dítě. Nejlepším přístupem je dodržování zdravého rozumu, uvědomování si limitů a konzultace s odborníky, pokud si máma není jistá, jaké kroky podniknout.

3 - A breastfeeding mother enjoying a mocktail, showcasing the importance of alcohol-free options for nursing mothers. Sigma 85 mm f/1.4. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Pumpování mléka předipitím

Předipitní pumpování mléka je jednou z možností, jak minimalizovat rizika spojená s konzumací alkoholu během kojení. Tato metoda se používá za situací, kdy matka ví, že bude konzumovat alkohol a chce se ujistit, že pití alkoholu nebude mít negativní vliv na její dítě.

Předipitní pumpování mléka spočívá v tom, že matka si před konzumací alkoholu vyčerpá mléko z prsů pomocí kojícího strojku nebo ručního ručníku. Tím se zajistí, že alkoholové látky nebudou obsaženy v mléce, které bude dítě konzumovat.

Je důležité si však uvědomit, že tato metoda není stoprocentně spolehlivá. Pokud konzumujete větší množství alkoholu, je možné, že se v průběhu konzumace vytvoří nové mléko, které již obsahuje alkohol. Proto je nezbytné vyčkat několik hodin po pití, abyste si byli jisti, že alkohol opustil váš systém a není přítomen v nově vyprodukovaném mléce.

Předipitní pumpování mléka je tedy jednou z možností, jak minimalizovat riziko, ale nezaručuje úplnou ochranu dítěte před alkoholem. Je důležité být střídmý a uvědomovat si, že i malé množství alkoholu může mít negativní dopad na dítě.

A mother using a breast pump to express milk before drinking alcohol, highlighting the importance of minimizing alcohol consumption while breastfeeding. Sigma 85 mm f/1.4. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Vyčkání několika hodin po pití alkoholu

Po konzumaci alkoholu je důležité respektovat určitou dobu, než matka přikrmuje své dítě. Je to proto, aby se alkohol mohl plně vstřebat a vyloučit z těla.

Předpokládá se, že tělo v průměru potřebuje 1-2 hodiny na zpracování jedné standardní dávky alkoholu. Pokud jsi vypila sklenku vína nebo jedno pivo, měla by sis počkat minimálně 2 hodiny, než začneš kojit. Pro každou další dávku alkoholu se doporučuje přidat další hodinu čekání. Například, pokud jsi vypila dvě sklenky vína, měla bys počkat alespoň 3 hodiny.

Je důležité si uvědomit, že pouhé větrání alkoholu z těla není vyřešením! I když si počkáš několik hodin, alkohol může být přítomen v tvém mléce. Proto je nejbezpečnější se vyvarovat konzumace alkoholu až do doby, kdy dítě nebude závislé na tvém mateřském mléce.

Pokud se rozhodneš vypít alkohol a chceš si být jistá, že alkohol je z těla úplně odstraněn, můžeš použít alkoholový tester určený pro mateřské mléko. Tento tester může ověřit, zda je tvoje mateřské mléko bezpečné pro dítě. V případě pochybností bys měla nejprve vyslovit své obavy svému lékaři nebo konzultovat situaci s odborníkem na kojení.

Zdůrazňuji, že pití alkoholu v těhotenství a během kojení může mít negativní dopady na zdraví dítěte, proto je vhodné konzumovat alkohol s velkou opatrností a v omezeném množství.

Spoléhání se na alternativní zdroje potravy pro dítě

Spoléhání se na alternativní zdroje potravy pro dítě je jednou z možností, jak minimalizovat rizika spojená s konzumací alkoholu během kojení. I když obecně platí, že nejbezpečnější pro dítě je plně kojit, můžou se objevit situace, kdy je požadavek na spoléhání se na alternativní zdroje potravy nevyhnutelný.

Dítěti lze poskytnout alternativní zdroje potravy například pomocí kojeneckého mléka, které je dostupné v lékárnách. Je důležité vybrat kvalitní a vhodný typ kojeneckého mléka, který poskytuje dítěti veškeré potřebné živiny.

Existují také zcela přírodní alternativní zdroje potravy pro dítě, jako jsou ovocné a zeleninové šťávy, polévky, kaše a příkrmy. Je důležité vybrat takové potraviny, které odpovídají věku dítěte a jsou bezpečné pro jeho trávicí systém.

Rozhodnutí o spoléhání se na alternativní zdroje potravy pro dítě by však nemělo být rutinní a mělo by být provázeno konzultací s lékařem nebo odborníkem na výživu. Tito odborníci poskytnou potřebné informace a poradí vám, jak zvolit správný typ potravy pro vaše dítě a zároveň minimalizovat jakékoliv potenciální riziko spojené s náhradní výživou.

Je také důležité vzít v úvahu, že spoléhání se na alternativní zdroje potravy by mělo být dočasné a vždy by mělo být cílem co nejdříve se vrátit k plnému kojení. To zajišťuje, že dítě obdrží optimální výživu a zároveň si udržuje výhody spojené s kojím.

Závěr

Kojení a konzumace alkoholu je téma, které vyvolává mnoho otázek a obav u kojících matek. Je důležité si uvědomit, že alkohol se může dostat do mateřského mléka a ovlivnit kojené dítě. Proto je nutné být obezřetný a dodržovat určitá doporučení.

Metabolizace alkoholu v těle matky je individuální a závisí na různých faktorech, jako je hmotnost, rychlost metabolismu či přítomnost jídla v žaludku. Zpravidla trvá několik hodin, než alkohol opustí tělo matky. Je důležité si uvědomit, že rychlost odbourávání alkoholu v těle matky neznamená, že je bezpečné okamžitě kojit své dítě po alkoholickém nápoji.

Vliv alkoholu na kojené dítě může být negativní. Dítě může být ospalé, podrážděné nebo se mu může změnit chuť mléka. Zvýšená konzumace alkoholu může mít také vážnější následky, jako je zvýšené riziko propadu ve sledování dítěte či vývojové problémy.

Podle doporučení je nejlepší zcela vynechat alkohol po dobu kojení. Pokud však matka chce vypít alkohol, existují určité kroky, které může podniknout. Může například předem vypumpovat mléko a uložit ho pro krmení dítěte. Je také možné vyčkat několik hodin po pití alkoholu a teprve poté kojit. Další možností je spoléhat se na alternativní zdroje potravy pro dítě.

V každém případě je důležité si uvědomit, že alkohol a kojení nejdou dohromady a na kojení by se mělo dát přednost. Je nezbytné zvážit zdraví a bezpečnost dítěte jako prioritní faktor při rozhodování o konzumaci alkoholu. V případě jakýchkoli pochybností je vždy nejlepší konzultovat situaci s odborníkem na kojení či lékařem.

Doporučené články

2 komentář

  1. […] dítě při hledání řešení. Místo aby jste problémy dítěte řešili za něho, pomáhejte mu najít vlastní způsoby, jak […]

  2. […] V těhotenství je také vhodné se vyhnout potravinám, které mohou způsobit komplikace nebo poškodit plod. Například surové maso, syrová vejce, surové ryby nebo velmi mastná jídla se nedoporučují konzumovat. Také je vhodné omezit příjem kofeinu a alkoholu. […]

Komentáře nejsou povoleny.