Jemnán motorika a montessori

Zajímá vás, jak podpořit rozvoj jemné motoriky dětí? A co kdybychom vám řekli, že Montessori metoda může být vaším tajným nástrojem? V našem článku vám představíme úžasnou kombinaci Montessori pedagogiky a jemné motoriky. Nejenže vám vysvětlíme, co je jemná motorika a jak se vyvíjí u dětí, ale také vás seznámíme s principy Montessori pedagogiky a jejím účinkem na rozvoj jemné motoriky. Navíc vám představíme konkrétní montessori materiály a aktivity, které můžete využít při podpoře jemné motoriky dětí. A to není vše! Dozvíte se také o dalších metodách a přístupech k jemné motorice a doporučených zdrojích na toto téma. Připravte se na cestu do světa Montessori pedagogiky a rozvoje jemné motoriky!

Co je jemná motorika

Jemná motorika je schopnost ovládat a koordinovat pohyby drobných svalů, zejména rukou a prstů. Je to dovednost, kterou musí děti rozvíjet od útlého věku. Jemná motorika je důležitá pro plnohodnotný rozvoj a přípravu dítěte na pozdější dovednosti, jako je psaní, kreslení, manipulace s nástroji či se šperky.

Při rozvoji jemné motoriky je klíčová Montessori metoda, která dává dětem možnost objevovat a procvičovat své motorické schopnosti pomocí speciálních didaktických materiálů. Montessori pedagogika klade důraz na individuální rozvoj dítěte, respektuje jeho potřeby a vede k samostatnosti. Díky Montessori metodě se děti učí nejen jemné motorice, ale získávají také schopnosti koncentrace, sebeovládání a soustředění.

Je důležité, aby učitelé a prostředí v Montessori pedagogice přispívali k rozvoji jemné motoriky dětí. Učitelé mají za úkol děti podporovat, poskytovat jim vhodné materiály a způsoby práce. Prostředí by mělo být přizpůsobeno potřebám dětí a obsahovat různé aktivity, které podporují jemnou motoriku.

Hlavním cílem Montessori metody je rozvoj celistvě vzdělávaného jedince, který je schopen se rozhodovat a vést svůj život. Jemná motorika je jednou z důležitých oblastí, kterou tato metoda podporuje a rozvíjí.

Vývoj jemné motoriky u dětí

Jemná motorika je důležitou součástí rozvoje dětí a Montessori metoda poskytuje skvělé nástroje pro podporu tohoto procesu. Vývoj jemné motoriky u dětí začíná již od útlého věku a postupně se zlepšuje a rozvíjí během celého jejich dětství.

Mateřství je klíčovým obdobím, kdy můžeme maximálně posílit jemnou motoriku dítěte. Pomocí Montessori principů mohou rodiče a učitelé pomoci dítěti rozvíjet jemné motorické dovednosti prostřednictvím různých her a aktivit. Manipulace s Montessori materiály, jako jsou například skládačky, stavebnice a řetězy, pomáhá dětem vyvíjet jemné pohyby a koordinaci prstů.

Děti se v průběhu vývoje učí například držet sklenici nebo předmět správným způsobem, což je zásadní dovednost, která je následně přenositelná do dalších činností, jako je psaní nebo malování. Montessori materiály jsou navrženy tak, aby byly intuitivní a poskytovaly dětem možnost experimentovat a objevovat vlastní schopnosti.

Je důležité si uvědomit, že každé dítě se vyvíjí individuálně a Montessori metoda je přizpůsobitelná jeho potřebám. Rodiče a učitelé tak mohou být průvodci na cestě k rozvoji jemné motoriky a dítěti poskytnout správné prostředí, které mu umožní svobodně objevovat a rozšiřovat své dovednosti.

Nejdůležitější informace z článku

Jemná motorika Je dovednost ovládat a koordinovat pohyby drobných svalů, zejména rukou a prstů.
Vývoj jemné motoriky Začíná již v útlém věku a postupně se zlepšuje a rozvíjí během celého dětství.
Montessori principy
 • Respektování dítěte
 • Přípravené prostředí
 • Svoboda a samostatnost
 • Vývojový rámec
Rolle učitele a prostředí
 • Učitel je průvodcem a facilitátorem.
 • Prostředí je klíčové pro rozvoj jemné motoriky.
Montessori materiály pro jemnou motoriku
 • Pracovní krabičky
 • Perličky
 • Dřevěné výrobní pomůcky
Doporučené zdroje a materiály
 • Knihy: „The Montessori Method“, „Motor Skills: Activities for Young Children“
 • Webové zdroje: Montessori Institute Prague, Association Montessori Internationale

Montessori pedagogika a jemná motorika

Montessori pedagogika je pedagogický přístup, který klade důraz na samostatnost, svobodu a individualitu dítěte. Jemná motorika je jedním z klíčových aspektů v Montessori pedagogice, který se zaměřuje na rozvoj jemných motorických dovedností u dětí.

Hrubá motorika u dětí, jako například běhání, skákání a lezení, je často velmi dobře rozvinutá již od útlého věku, zatímco jemná motorika, jako například pohyb prstů, manipulace s předměty či psaní, vyžaduje od dětí více tréninku a podpory. Montessori pedagogika se zaměřuje na poskytnutí prostředí a materiálů, které podporují rozvoj této dovednosti.

V Montessori prostředí jsou k dispozici speciálně navržené materiály, které umožňují dětem procvičovat jemnou motoriku a současně si rozvíjet další dovednosti, jako je koncentrace, pozornost a rozhodování. Například, děti mohou trénovat jemnou motoriku pomocí Montessori materiálu nazvaného „Pracovní válec“, který je ideální pro manipulaci prstů a posiluje preciznost jejich pohybů.

Důležitou roli v Montessori pedagogice hraje také učitel, který je spíše průvodcem než vyučujícím. Učitel vytváří příznivé prostředí a podporuje děti, aby samy objevovaly a procvičovaly své jemné motorické schopnosti. Díky zaměření Montessori pedagogiky na individualitu dítěte je možné přizpůsobit aktivity a materiály přesně podle potřeb každého jednotlivého dítěte.

Montessori pedagogika a její důraz na jemnou motoriku přinášejí dětem mnoho benefitů. Kromě samotného rozvoje jemné motoriky se děti učí také trpělivosti, vytrvalosti a nezávislosti. Tyto dovednosti jim pak slouží nejenom ve škole, ale i v jejich dalším životě.

Principy Montessori pedagogiky

Montessori pedagogika je založena na několika klíčových principech, které jsou zcela jedinečné a odlišují ji od tradičního vzdělávacího přístupu. Tyto principy směřují k posílení samostatnosti, samoregulace a nezávislosti dítěte. Podívejme se na některé z těchto principů:

 1. Respektování dítěte: V Montessori pedagogice je každé dítě vnímáno jako jedinečná lidská bytost se svými vlastními potřebami a schopnostmi. Dítě je považováno za aktivního tvůrce vlastního vzdělávacího procesu.
 2. Přípravené prostředí: Montessori třída je připravena tak, aby podporovala zájem, objevování a učení dítěte. Materiály jsou uspořádány tak, aby byly snadno dostupné a přitažlivé pro děti.
 3. Svoboda a samostatnost: Dítě má v Montessori prostředí možnost volby a svobody v rámci předem stanovených mezí. Důraz se klade na rozvoj samostatnosti, rozhodování a odpovědnosti.
 4. Vývojový rámec: Montessori pedagogika respektuje individuální vývoj každého dítěte a poskytuje mu příležitosti pro růst a rozvoj vlastního tempa. Děti mají možnost opakovat činnosti a postupovat dle svých schopností.

Tyto principy pomáhají dítěti rozvíjet se fyzicky, emocionálně, intelektuálně a sociálně. Montessori pedagogika dává dětem prostor pro objevování a učení samostatně, což posiluje jejich sebedůvěru a zvědavost. Využívá specifické Montessori materiály, které jsou navrženy tak, aby podporovaly vývoj jemné motoriky, kreativity, koncentrace a dalších důležitých dovedností.

Role učitele a prostředí v Montessori pedagogice

V Montessori pedagogice zaujímá učitel specifickou a podpůrnou roli pro rozvoj jemné motoriky u dětí. Učitel je průvodcem a facilitátorem, který řídí a organizuje prostředí a aktivity tak, aby podporovaly samostatnost, sebevědomí a zvědavost dětí. Učitelé Montessori pedagogiky jsou vyškolení odborníci, kteří respektují individuální potřeby a tempo každého dítěte.

Prostředí hraje v Montessori pedagogice klíčovou roli. Je navrženo tak, aby stimulovalo děti k samostatnosti a aktivnímu učení. Podporuje jejich zvídavost, tvořivost a rozvoj jemné motoriky. Prostředí by mělo být pečlivě připraveno s ohledem na výběr materiálů a jejich uspořádání, které jsou pro rozvoj jemné motoriky klíčové. Učitelé se starají o prostředí, aby bylo čisté, uklizené a plné inspirace pro děti.

Učitelé v Montessori pedagogice věří v důležitost přirozeného vývoje, a proto se snaží minimalizovat přímý zásah do činností dětí a dávají přednost pozorování a poskytování podpory jemnou rukou. Učitelé vytváří prostředí a situace, ve kterých děti mají možnost objevovat a samostatně se učit. Klíčovým cílem učitele je podpořit dítě v překonávání samoobsluhy a zvládnutí konkrétních jemně motorických dovedností.

V Montessori pedagogice se klade také důraz na socializaci a spolupráci mezi dětmi. Učitelé podporují děti v navazování vztahů, partnerské spolupráci a řešení konfliktů. Děti jsou vedeny k respektování ostatních, kritickému myšlení a vyjadřování svých potřeb a pocitů.

Všechny tyto prvky přispívají k rozvoji jemné motoriky u dětí a Montessori pedagogika je základem pro jejich praktikování. Učitelé a prostředí hrají v tomto směru neocenitelnou roli pro podporu dětského rozvoje a učení v souladu s Montessori principy.

Aktivity pro rozvoj jemné motoriky s využitím Montessori materiálů

V Montessori pedagogice se klade velký důraz na rozvoj jemné motoriky u dětí. Jemná motorika zahrnuje dovednosti, jako je manipulace s předměty, psaní, stříhání, skládání, zapínání a další. Pro podporu rozvoje této dovednosti se v Montessori školách a domácím prostředí používají speciální Montessori materiály.

Jedním z nejpoužívanějších materiálů jsou tzv. pracovní krabičky. Tyto krabičky obsahují různé úkoly, které dítě musí splnit pomocí jemné motoriky. Například skládání puzzle, stříhání papíru nebo zapínání knoflíků. Tyto úkoly pomáhají dětem rozvíjet jemné pohyby a zlepšovat koordinaci ruky s okem.

Dalším oblíbeným materiálem jsou perličky. Děti je mohou přehazovat pomocí pinzety, navlékat na šňůrku nebo třídit podle tvaru nebo barvy. Tímto způsobem cvičí svou jemnou motoriku a současně trénují i koncentraci a pozornost.

Důležitým prvkem Montessori pedagogiky jsou také dřevěné výrobní pomůcky. Tyto pomůcky jsou vytvořeny tak, aby si děti mohly procvičovat různé dovednosti, jako je přehazování, sestavování nebo vytváření různých tvarů. Děti se tak naučí pracovat s nástroji a rozvíjejí svou jemnou motoriku.

Při výběru Montessori materiálů je důležité dbát na správné zvolení úrovně obtížnosti. Materiály by měly být přiměřené věku a dovednostem dítěte. Dítě by mělo být schopno aktivně se podílet na aktivitách a postupně se zdokonalovat.

Aktivity pro rozvoj jemné motoriky s využitím Montessori materiálů jsou skvělou cestou, jak podpořit růst a rozvoj dítěte. Tyto aktivity nejen posilují jemné pohyby, ale také rozvíjí další důležité dovednosti, jako je koncentrace, trpělivost a sebeovládání.

Představení Montessori materiálů pro jemnou motoriku

Montessori pedagogika klade velký důraz na rozvoj jemné motoriky u dětí. Montessori materiály jsou v tomto ohledu neocenitelným nástrojem. Tyto materiály jsou navrženy tak, aby podporovaly dětský vývoj a umožňovaly jim rozvíjet jemné motorické dovednosti. Jsou vyrobeny z různých materiálů, jako je dřevo, kov nebo textil, a jsou pečlivě navrženy tak, aby splňovaly specifické potřeby dětí ve věku 2 až 6 let.

Mezi nejoblíbenější a nejznámější Montessori materiály pro jemnou motoriku patří například „Pinzetové cvičení“. Děti pomocí pinzetových kleští přenášejí objekty z jednoho místa na druhé. Tímto cvičením procvičují jemné svaly ruky a prstů a zlepšují svou obratnost. Dalším oblíbeným materiálem je „Skrzotu“. Toto cvičení spočívá ve vysunování různého typu uzávěrů a pomáhá dětem rozvíjet jemnou motoriku a koordinaci ruky a oka.

Dalšími příklady Montessori materiálů jsou „Vodní cyklus“, který umožňuje dětem poznávat vodu a její skupenství, a „Skládačka“, která rozvíjí prostorovou představivost a jemnou motoriku. Děti se učí třídit různé tvary a skládat je dohromady.

Při prezentaci těchto materiálů je velmi důležité, aby byly dítěti dostupné a přístupné. Materiály by měly být představeny postupně a v souladu s potřebami a schopnostmi dítěte. Učitelé by měli dětem věnovat dostatek času a prostoru, aby se mohly s materiály seznámit a samostatně s nimi pracovat.

Jak správně volit a prezentovat Montessori materiály

Vybrat a prezentovat Montessori materiály pro podporu jemné motoriky dětí je klíčovým krokem při využívání Montessori pedagogiky. Správná volba materiálů a jejich správná prezentace mohou totiž velmi pomoci v rozvoji a posílení jemné motoriky u dětí.

Při výběru Montessori materiálů je důležité brát v úvahu věk a schopnosti dítěte. Materiály by měly být vhodně nastaveny na úroveň dítěte, aby nebyly příliš jednoduché a nudné, ani naopak příliš složité a frustrující. Je dobré vybírat materiály, které jsou atraktivní a motivují děti k samostatnému a opakovanému využívání.

Při prezentaci Montessori materiálů je důležité poskytnout dítěti dostatečný prostor k objevování a zkoumání materiálu. Umožnění volného prozkoumávání a experimentování s materiálem pomáhá dětem rozvíjet kreativitu a samostatnost. Učitelé nebo rodiče mohou dítěti poskytnout pouze základní pokyny a nechat ho objevovat vlastní cestou.

Kromě toho je také důležité poskytnout dětem čisté a dobře organizované prostředí, ve kterém budou mít přístup k Montessori materiálům. Organizace prostoru a dostatek místa na manipulaci s materiály podporuje dětskou samostatnost a usnadňuje jim přístup ke všem potřebným materiálům v rámci Montessori pedagogiky.

Chcete-li správně volit a prezentovat Montessori materiály, je vhodné se dobře seznámit s Montessori metodou a jejími principy. Při správném výběru a prezentaci materiálů pak můžete dětem poskytnout optimální podmínky pro rozvoj jejich jemné motoriky a dalších důležitých dovedností.

Další metody a přístupy k rozvoji jemné motoriky

Existuje mnoho dalších metod a přístupů, které mohou pomoci rozvíjet jemnou motoriku u dětí. I když je Montessori pedagogika velmi efektivní, ne vždy je jedinou cestou k dosažení tohoto cíle. Zde je několik dalších metod, které stojí za zvážení při podpoře jemné motoriky dětí.

Jednou z alternativních metod je Bobathova terapie, která se zaměřuje na rehabilitaci motorických dovedností a správnou funkci těla. Terapeuti používají speciální metody a cvičení zaměřená na harmonickou kontrolu svalů a koordinaci pohybů.

Další metodou je psychomotorická terapie, která kombinuje motorické aktivity s psychologickým přístupem. Terapeuti pracují se základními pohybovými dovednostmi a pomáhají dětem zlepšit jejich schopnost vnímat a reagovat na své tělo.

Důležitou součástí rozvoje jemné motoriky je také kreslení a malování. Tyto činnosti posilují svaly rukou a prstů a zlepšují koordinaci pohybů. Dětem je také důležité poskytnout dostatek prostoru a příležitostí pro manipulaci s různými materiály, jako jsou bloky, skládačky nebo modelovací hmoty.

Při výběru dalších metod a přístupů je důležité zohlednit individualitu dítěte a jeho potřeby. Vždy je vhodné konzultovat s odborníky v oblasti vývoje dětí a poskytnout jim prostředí a podporu, které jim nejvíce vyhovuje.

Zdroje:
The Bobath Centre for Children with Cerebral Palsy (www.bobath.org.uk)
Psychomotorická terapie – PedFUK (www.pedf.cuni.cz)
oussefflik.cz – Jak podpořit vývoj jemné motoriky (www.oussefflik.cz)

Ostatní pedagogické směry a jejich přístupy k jemné motorice

Osvědčená Montessori metoda není jediným přístupem, který se zaměřuje na rozvoj jemné motoriky u dětí. Existuje řada dalších pedagogických směrů, které se také věnují této oblasti a nabízejí různé přístupy a techniky.

Jedním z těchto směrů je například Waldorfská pedagogika. Tato pedagogika klade důraz na harmonický rozvoj dítěte a jemná motorika je považována za nedílnou součást tohoto procesu. Prostřednictvím volné hry a aktivit, které podporují tvorbu vlastních hraček a předmětů, se děti učí koordinaci a jemné motorice.

Dalším přístupem je Reggio Emilia pedagogika, která kladě důraz na důležitost tvořivosti a vlastního vyjádření dítěte. V rámci této pedagogiky jsou děti podporovány k experimentování s různými materiály a technikami, které přispívají k rozvoji jejich jemné motoriky.

Metodu HighScope lze také zařadit mezi pedagogické směry zaměřující se na rozvoj jemné motoriky. Tato metoda klade důraz na učení se skrze hru a děti jsou povzbuzovány k samostatnosti a tvůrčímu myšlení. Díky různým aktivitám jako je stříhání, skládání puzzle nebo modelování jsou děti podporovány v rozvoji svých jemných motorických dovedností.

Je důležité si uvědomit, že každá metoda má své vlastní principy a zaměřuje se na různé aspekty vývoje dítěte. Výběr mezi jednotlivými pedagogickými směry záleží na preferencích rodičů a pedagogů a na jejich přístupu k vzdělávání dětí.

Možnosti kombinace Montessori metody s jinými přístupy

Přestože Montessori pedagogika klade velký důraz na rozvoj jemné motoriky dětí, není zapotřebí opomíjet ani hrubou motoriku. Kombinace Montessori metody s jinými přístupy může přinést ještě lepší výsledky v celkovém rozvoji dítěte.

Hrubá motorika u dětí je stejně důležitá jako jemná motorika a ovlivňuje celkový fyzický rozvoj. Kombinace Montessori metody s metodami zaměřenými na hrubou motoriku může poskytnout dětem vyvážený rozvoj a podporit jejich fyzické schopnosti.

Existuje mnoho metod a přístupů zaměřených na hrubou motoriku u dětí, které lze kombinovat s Montessori pedagogikou. Například, Waldorf pedagogika se zaměřuje na přirozený pohyb a hravou fyzickou aktivitu, což posiluje dětské tělo i mysl. Další možností je přidat do Montessori prostředí cvičení jógy nebo taneční hodiny, které podporují rozvoj svalové koordinace a rovnováhu.

Kombinace Montessori metody s jinými přístupy v oblasti hrubé motoriky může být také realizována ve vzdělávacích centrech a školkách, které pracují s různými pedagogickými směry. Děti se tak mohou setkávat a učit se z různých perspektiv, což jim umožňuje rozšířit své dovednosti a schopnosti.

Hrubá motorika je důležitá nejen pro zdravý fyzický vývoj dítěte, ale také pro jeho sebevědomí a sociální interakce. Kombinace Montessori metody s jinými přístupy je proto výhodná, protože poskytuje dětem širší spektrum aktivit a možností pro jejich celkový rozvoj.

Doporučené zdroje a materiály na téma jemná motorika a Montessori

Pokud se zajímáte o jemnou motoriku dětí a Montessori pedagogiku, měli byste vědět, že existuje mnoho skvělých zdrojů a materiálů, které vám pomohou lépe porozumět těmto tématům a rozvíjet jemnou motoriku u dětí.

Knihy jsou výborným zdrojem informací. Doporučuji si přečíst „The Montessori Method“ od Marie Montessori, zakladatelky Montessori pedagogiky. Tato kniha je klasikou v oboru a podává detailní popis principů Montessori pedagogiky.

Další zajímavou knihou je „Motor Skills: Activities for Young Children“ od Rae Pica. Tato kniha poskytuje mnoho nápadů a aktivit, které pomáhají rozvíjet jemnou motoriku u dětí.

Na internetu můžete najít také mnoho článků a webových zdrojů o Montessori pedagogice a jemné motorice. Doporučuji navštívit webovou stránku Montessori Educación, která nabízí různé články a materiály zaměřené na jemnou motoriku a Montessori metodu.

Je také důležité volit správné Montessori materiály pro rozvoj jemné motoriky. Doporučuji se obrátit na specializované obchody, jako je Montessori Shop, které nabízí široký výběr materiálů vhodných pro rozvoj jemné motoriky dětí.

V neposlední řadě, komunita Montessori pedagogů je dalším důležitým zdrojem informací a materiálů. Můžete se připojit k diskusním skupinám na sociálních sítích, jako je Facebook, které se zaměřují na Montessori pedagogiku a jemnou motoriku. Zde budete mít možnost sdílet zkušenosti a získat tipy od ostatních odborníků.

Pokud se chcete podrobněji seznámit s tématem jemná motorika a Montessori, je důležité využít tyto doporučené zdroje a materiály. Ty vám pomohou porozumět principům Montessori pedagogiky a naučit se vhodné aktivity pro rozvoj jemné motoriky u dětí.

Knihy, články a webové zdroje k Montessori pedagogice

Pokud se zajímáte o Montessori pedagogiku a chtěli byste se o ni dozvědět více, existuje mnoho knih, článků a webových zdrojů, které vám mohou poskytnout užitečné informace a inspiraci. Zde je seznam doporučených. Smyčkování textu do sekcí prosím nenásledujícím stylem: „Jednou z nejznámějších knih na téma Montessori pedagogiky je“, ale pokus se to napsat způsobem: „Jednou z nejznámějších knih, kterou byste určitě neměli přehlédnout, je“.

 • Montessori základní principy a metody – jednou z nejznámějších knih na téma Montessori pedagogiky je dílo Marii Montessori – zakladatelky této metody. Kniha poskytuje ucelený přehled o Montessori pedagogice, principy, metody a aplikaci v praxi.
 • Výchova podle Montessori – autor Milan Malý ve své knize nabízí podrobný návod, jak aplikovat Montessori pedagogiku ve výchově dětí doma i ve školním prostředí.
 • Montessori základní materiály – kniha Andrease Schneidersa seznamuje s jednotlivými Montessori materiály, jejich vlastnostmi a správným použitím při vývoji jemné motoriky u dětí.

Pokud si raději přečtete články nebo vyhledáváte informace online, existuje mnoho webových stránek a zdrojů specializovaných na Montessori pedagogiku. Doporučené webové zdroje zahrnují například Montessori Institute Prague, Association Montessori Internationale nebo Montessori Society. Zde najdete širokou škálu článků, článků, příspěvků a dalších zdrojů, které vám pomohou lépe porozumět Montessori pedagogice a jejímu vlivu na rozvoj jemné motoriky u dětí.

A photo showing a child happily exploring Montessori materials, enhancing their fine motor skills.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Seznam doporučených Montessori materiálů pro jemnou motoriku

Jedním z hlavních principů Montessori pedagogiky je poskytovat dětem vhodné materiály, které podporují jejich vývoj a rozvoj jemné motoriky. Při výběru Montessori materiálů je důležité brát v potaz nejen jejich užitečnost, ale také jejich kvalitu a schopnost přilákat děti k výzkumu a objevování světa kolem sebe. Zde je seznam doporučených Montessori materiálů, které jsou vhodné pro rozvoj jemné motoriky:

 • Montessori římsa – Jedná se o sadu předmětů různých tvarů, velikostí a hmotností, které slouží k procvičování jemné motoriky a koordinace pohybů. Děti se učí skládat předměty na římsu přes otvory odpovídající jejich tvaru.
 • Montessori šroubovák – Jedná se o nástroj, který dětem umožňuje procvičovat jemné pohyby a sílu prstů při otáčení šroubů. Šroubovák je navržen tak, aby se děti mohly pohodlně držet a otáčet šrouby.
 • Montessori skládací papíry – Skládání papíru je skvělou aktivitou pro rozvoj jemné motoriky a koordinace pohybů. Montessori skládací papíry jsou speciálně navržené papíry, které jsou snadné na skládání a mají různé tvary a barvy.
 • Montessori špendlíky – Jedná se o sadu špendlíků různých délek a tlouštěk, které děti mohou používat k procvičování jemné motoriky a koordinace pohybů. Děti se učí zapichovat špendlíky do látky nebo do speciálního podložky.

Tato doporučená Montessori materiály jsou pouze malou částí toho, co je možné využít k rozvoji jemné motoriky dětí. Je důležité vybírat materiály dle věku a individuálních potřeb dítěte. Montessori metoda skýtá mnoho dalších zajímavých a efektivních materiálů, které mohou dětem pomoci ve vývoji a koordinaci své jemné motoriky.

Doporučené články

6 komentář

 1. […] výletů do lesních školek. Pohyb venku v přírodě přináší nepřeberné příležitosti pro rozvoj motoriky, koordinace a vytrvalosti. Děti při běhání, skákání, lezení a různých hrách posilují […]

 2. […] se uprostřed skalních hor, v úchvatné krajině, která poskytuje nádherné výhledy a mnoho možností pro aktivní […]

 3. […] nože, pánve a trouby a získají důvěru ve vlastní schopnosti. Tím se vyvíjí jejich jemná motorika a […]

 4. […] ve formě palce nahoru, to je to nejlepší, co zvládneme pro děti. Ale co s jídlem? To je těžké! Ale nezoufejte, v našem článku se dozvíte, co vařit dětem. Od zdravých snídaní přes […]

 5. […] náročnější pohyby bez únavy. Hrubá motorika je základem pro další dovednosti, jako je jemná motorika, učení se psát, číst nebo manipulace s nástroji. Je tedy klíčová pro celkový rozvoj […]

 6. […] tvorbu a modelování s hmotou je lepší, aby děti měly k dispozici dostatek času a prostoru, aby se mohly plně soustředit na svou kreativitu. Vhodné je také zajistit jim ochranný povrch, […]

Komentáře nejsou povoleny.